Den svenska livsmedels-industrin har det tufft och värre kommer det att bli spår en ny utredning.

[Ur nummer: 05/2004] Det är Jordbruksverket som gjort en enkätundersökning bland livsmedelsföretag och samlat ihop svaren till en rapport. Bilden som företagen ger är dyster.

Företagen tror inte att exporten kommer att öka särskilt mycket i framtiden och det beror på att de svenska varorna inte är tillräckligt konkurrens-kraftiga vad gäller pris. Och priser, det är vad det handlar om på den internationella marknaden.
Svenska mervärden går inte att ta betalt för utomlands. Produktionen i Sverige fördyras av nationella regler kring miljö- och djurskydd. Dessutom ligger inte vårt land, rent geografiskt, särskilt bra till.

Enligt undersökningen kommer handelns egna märkesvaror att få allt större utrymme, både i Sverige och EU, och de kommer att successivt tränga undan de svenska etablerade varumärkena. Företagen menar att de i allt högre grad kommer att bli leverantörer till kedjornas egna märken. Det kommer att öka kostnadsjakten och leda till minskad sysselsättning inom industrin.
Jordbruksverkets rapport Den svenska livsmedelsindustrins syn på nutid och framtid finns att hämta på www.sjv.se.