[Ur nummer: 06/2004] Svensk livsmedelsindustri har inte mycket att yvas över när det handlar om de anställda livsmedelsarbetarnas väl och ve.
Arbetsskadorna inom branschen är oacceptabelt många, sjukskrivningarna likaså. Förläggningen av arbetstiderna försämras för allt fler liksom otryggheten i anställningen.
Yrkes- och kompetensutbildningen är i det närmaste obefintlig inom  branschen och i lönehänseende är det endast ett fåtal livsmedelsarbetare som befinner sig på en anständig nivå.
Men tack och lov, det finns några enstaka ljusglimtar i mörkret.
På de följande fyra sidorna berättar vi om två arbetsplatser där arbetsgivarna tycks ha insett det långsiktigt ohållbara i situationen och nu låter de anställda arbeta sex timmar om dagen med bibehållen åtta timmars lön.
För några av ”de lycklig lottade” har den arbetstidsförkortningen inneburit mer tid för golf medan den för andra har resulterat i mer tid för jakten på dammråttorna där hemma.