För oss är EMV-produktionen ett bra tillskott. Men den får aldrig bli mer än så, en liten del i vår helhet, säger Lennart Öberg, ägare till Nyåkers pepparkakor.

[Ur nummer: 05/2004] I Nyåkers pepparkaksbageri tillverkar man för närvarande två EMV-produkter; Änglamarks pepparkakor och Signums mandelkubb. Inga kioskvältare direkt utan mer två små nischprodukter.
– Av vår totala produktion utgör EMV-produktionen cirka 3 procent, konstaterar Lennart Öberg.
Och någonstans i den storleksordningen vill han också tygla den.
– Vi får aldrig sätta oss i den sitsen att vi för vår fortsatta existens blir beroende av någon enskild kunds order, säger han och berättar vidare att hans ägarstrategi är att Nyåkers pepparkakor likt en mjölkpall ska stå på tre ben: en tredjedel av produktion skall gå på export, en tredjedel till storhushålls sektorn och en tredjedel till detaljhandeln.
– Och av den sista tredjedelen ska åttio procent av tillverkning ske under eget varumärke; Nyåkers.
Men han medger i samma andetag att de stora handelskedjornas centralstyrning i förlängningen kan tvinga honom att göra avkall på sin ambition att var så oberoende i sitt agerande som han önskar.
– I och med att handelskedjorna centraliserar sin inköpsmakt till Stockholm i det här skedet och kanske utomlands i nästa skede, blir det givetvis allt svårare för oss att få ut Nyåkers varor på den stora marknaden. Och då kanske jag måste omvärdera min strategi för att bageriet ska kunna överleva.
– Jag kanske måste böja mig och kröka rygg inför övermakten, menar han.
– Men där är vi inte än, tack och lov.