[Ur nummer: 07/2004] De 200 anställda som är medlemmar i Solidaritets fackklubb på slakteriet i Kolo betalar 1 procent av sin lön i fackavgift.
60 procent av den inbetalda avgiften stannar kvar i fackklubbens kassa.
40 procent slussas vidare till den regionala Solidaritets-avdelningen (det finns 37 stycken i hela Polen) som klubben tillhör.
Av dessa 40 procent behåller avdelningen drygt hälften av pengarna för sin verksamhet, en dryg tredjedel används till att finansiera uppbyggnaden av en strejkfond och återstoden, cirka 5 procent av den ursprungliga fackavgiften,  betalas in till Solidaritet centralt.

* Vad använder ni klubbkassan till?
– Till största delen används den till att betala ut bidrag till behövande medlemmar, de som är arbetslösa och sjuka, berättar klubbordföranden Maciej Nawrocki.
– En del går åt till facklig utbildning, en del sätts in på ett bankkonto och en del går till klubbens löpande kostnader, fortsätter han.