Nu är alla avtal i hamn. Tidigt i våras, den 23 april, var det nya stora Livsavtalet, i vilket 15 olika branschområden samsas, undertecknat och klart.
Nu är även alla ”små” branschavtal i hamn. Och i grund och botten är de alla kopior av det stora Livs-avtalet.

[Ur nummer: 07/2004] Senast i raden av undertecknade avtal är de för Tobaks, Vin & Sprit, Tunnbröd, Kafferosterier & Kryddfabriker och bemanningsföretaget Lernia.
Samtliga dessa avtal är 3-åriga och gäller från den 1 maj 2004 till den 31 mars 2007.
Och i lönehöjnings hänseende är de även likalydande vilket innebär att det under hela avtalsperioden finns sammanlagt 830 öre/tim per individ att fördela ut: 275 öre från den 1 maj i år, ytterligare. 275 öre från den 1 april 2005, och slutligen 280 öre från den 1 april 2006.
Avtalens lägsta löner höjs också med motsvarande summor vid motsvarande tidpunkter.
Avtalen innehåller även, i samtliga fall, en ”individgaranti” som garanterar var och en en lägsta löneökning på 155 öre per timme under varje avtalsår.
Övriga tillägg och ersättningar i avtalen räknas upp med 2,6  respektive 2,5 och 3,0 procent vid varje nytt avtalsårs ingång.
Lägsta semesterlön per semesterdag, för vuxna arbetare, höjs även till 965 kronor respektive 1 005 och 1 045 kronor från om med den 1 april år 2004, 2005 och 2006.

Tilläggsavtalen
Innehållet i det stora Livsavtalet täcker ännu inte upp alla olikheter, som under årens lopp har förhandlats fram inom de 15 olika branschområdena, med hänsyn till de olika prioriteringskrav som har funnits inom varje bransch.
Det kan gälla olika lönegrupps indelningar, olika arbetstidsramar, olika ob- och skiftersättningar och så vidare.
Därför har det i år, under Livsavtalets debutår, även förhandlats fram så kallade ”tilläggsavtal” för de branscher som har behov av egna tillägg.

Ett enda stort avtal
I framtiden är det dock tänkt att de olika branschtilläggen skall anpassas till varandra och sen kunna slussas in i ett enda stort tilläggsbefriat Livs-avtal.
Det detaljerade innehållet i de olika tilläggsavtalen får du lämpligen reda på om du kontaktar din fackklubbsordförande eller, om någon sådan inte finns på din arbetsplats, din avdelnings ombudsman.
Ett annat alternativ är att du loggar in på Livs portal, där du själv kan ta del av innehållet i det tilläggsavtal som berör just dig: www.livs.se.