– Det går inte att med riksavtalet försvara ledigheten på midsommarafton. Det finns ingen sådan möjlighet, säger Thomas Henriksson, Livs bageriombudsman.

[Ur nummer: 07/2004] 2001 släpptes arbetstiderna inom bageri fria mot att arbetsgivaren skulle kompensera detta i pengar, 200 kronor extra på röda dagar och motsvarande ledighet.
– Vi har haft problem med arbetsgivaren som lagt schema i slalombanor för att undvika de röda dagarna. Det har vi nu fått bukt med. Om det blir för dyrt för Korbrödsbagaren att använda helgskiftet på röda helgdagar får de lägga upp det på något annat vis. Även helgarbetare ska ju få vara lediga röda dagar med helglön eller jobba med avtalsenlig kompensation.

* Så de får helt enkelt hitta någon ny lokal lösning på skiftgången på Korvbrödsbagaren?
– Ja. Vad som har hänt i det här fallet är att det funnits ett lokalt avtal om helgskiftsarbete som träffats före den centrala överenskommelsen. Nu finns den centrala överenskommelsen och då har förutsättningarna förändrats och då får de lokala parterna träffa ett nytt avtal utifrån de nya förutsättningarna.

* Det går inte att göra ett undantag från den centrala överenskommelsen?
– Nej, det kan de inte få. Vi kan inte bevilja några undantag från centrala överenskommelser som gör att kostnaderna för vissa arbetsgivare blir lägre än för andra. Det går inte.
– Midsommarafton och nyårsafton har inte varit fridagar i bageriavtalet. Det är inget nytt. Det har de aldrig varit.

* Varför drev man inte kravet att de skulle bli det då i årets avtalsrörelse?
– Några sådana krav fördes inte fram, det fanns heller inte utrymme för det, lönerna inom bageri var låga i förhållande till den uppgörelse som träffades, så det kostade. Men framförallt var det inte något krav som hade förts fram i motioner. Jag har inte minne av att någon i delegationen förde fram krav på att göra midsommarafton och nyårsafton till fridagar.

* Så om man tycker att det är en viktig fråga ska man jobba för det på kommande kongress och inför nästa avtalsrörelse.
– Ja.