[Ur nummer: 07/2004] Även om det saknas kollektivavtal på alla arbetsplatser vi besöker under vår vistelse i Polen så råder inte fullständig anarki.
Det finns givetvis en arbetsrättslig och social lagstiftning som reglerar vissa grundläggande rättigheter för den anställde.
Till exempel får inte arbetsgivaren betala ut en lägre lön än 825 zloty (1 650 kronor) i månaden till en heltidsanställd.
Lagen säger vidare att den ordinarie veckoarbetstiden är 40 timmar, övertidstimmarna är begränsade till 110 om året och arbetar man natt har man rätt till 20 procents lönetillägg.
– För att arbetsgivaren åtminstone skall följa de här minimireglerna krävs det ju att de anställda är fackligt organiserade och vågar hävda sin rätt, säger Maciej Nawrocki.
Men som läget är nu så sjunker den fackliga organisationsgraden stadigt, berättar Maciej.
– Och i och med att arbetslösheten är så  hög som den är  just nu, cirka 20  procent i hela Polen, så  är det färre och färre anställda ute på arbetsplatserna som vågar hävda sin lagliga rätt gentemot arbetsgivaren.