[Ur nummer: 07/2004] En gång i tiden, för inte så förbaskat länge sedan, fanns det minst ett bryggeri i varje större tätort i Sverige.
Hur många finns det kvar idag? 
Carlsberg, Spendrups, Åbro, Nya Kopparberg, Zeunerts… Inte är det många!
För att hedra minnet av såväl gångna tiders bryggeriarbetare som dagens arbete i moderna processbryggerier har den idoge Lennart Göransson, före detta mejeriarbetare från Uppsala, sammanställt en bryggerihistorisk utställning som nyligen invigts och visas på Carlsbergs bryggeri i Bromma.
Utställning innehåller såväl historiska som nutida foton från ett antal bryggerier samt därutöver fyra helt underbara träskulpturer, av konstnären Hans Lustig, med motiv hämtade från de slitsamma arbetet i gamla tiders bryggerier.
I samband med invigningen av utställningen, den16 juni, framfördes även en litet nykomponerat skådespel som uppmärksammade Anna Johansson Visborgs gärning, dalkullan som kom ner till Stockholm i början på 1900-talet, tog tjänst i ett bryggeri och sedan kämpade envetet och storstilat för att stötta de hårt arbetande och lågt avlönade kvinnorna inom branschen.
Bland annat byggdes på Annas initiativ 400 hyreslägenheter, avsedda för kvinnliga arbetare, i central Stockholm samt ett semesterhem för kvinnor i Skuru.
Utställningen visas nu i receptionen på Carlsberg i Bromma fram till i höst någon gång, sen är det tänkt att den skall ut på turné.
Den som är intresserad av att få visa upp utställningen på hemmaplan kan därför kontakta utställningsproducenten Lennart Göransson på telefon 018-23 61 01 eller 073-963 63 06.