Det var Solidaritet som fick de många människornas förhoppningar att spira i de forna kommunistländerna och därmed bana väg för demokrati i Östeuropa. Men verkligheten hann snart i fatt förhoppning-arna och idag är Solidaritet enbart en spillra av sitt forna jag.

[Ur nummer: 07/2004] År 1976 bildades ”Kommittén för försvar av arbetarnas rättigheter” i Polen, ursprunget till det som år 1980 blev den fackliga organisationen Solidaritet. En folkrörelse av kolossalformat vars medlemsantal som mest var uppe i över 10 miljoner.
Men från att ha varit en genuin folkrörelse mot en diktatorisk makt blev Solidaritet själv en stor del av makten. År 1989 vann man en förkrossande valseger i Polen och Solidaritets ledare Lech Walesa utsågs till landets president.

Partipolitiskt engagerat
Det innebar också att Solidaritet från att enbart ha varit en fackförening nu även blev partipolitiskt engagerat.
 Vilket i sin tur innebar att man fick stå till svars för Polens framtida utveckling, som hittills har inneburit en oerhört snabb privatisering av tidigare statlig egendom, växande inkomstklyftor, Europas högsta arbetslöshet och så vidare.
Solidaritets politiska gren AWS, Solidaritets valaktion, kom att bestå av en samling högerpartier, närstående den katolska kyrkan och genomsyrade av ett nyliberalt marknadspolitiskt tänkande.
När Solidaritet firade 20-års jubileum, år 2000, bjöd man till exempel in Margret Thatcher som föredragshållare.

Folkliga stödet raserades
Vid parlamentsvalet det året stödde Solidaritets fackliga gren fortfarande AWS, som då enbart fick 5,6 procent av folkets röster. I och med det raserades också det breda folkliga förtroendet för facket.
Sen dess har Solidaritets fackliga gren försökt frigöra sig från den partipolitiska kopplingen. Men misstänksamheten mot den frigörelsen är fortfarande stor i de breda folklagren.
– Varje gång någon av ”de gamla partipolitikerna”, men anknytning till AWS, framträder öppet inför folket, i TV och i tidningar, så tappar vi ett antal tusen medlemmar, säger Andrzej Matla, internationell samordnare inom Solidaritet.