[Ur nummer: 09/2004] I snart tre månader, från den 7 juni, har Livs bedrivit en blockad mot Mariestads fiskaffär för att få den motsträvige ägaren att skriva på ett kollektivavtal.
Upphovet till blockaden är att en Livs-medlem som arbetar i fisk-affärens rökeri inte har sin anställningstrygghet garanterad i ett kollektivavtal. Och trots otaliga påstötningar från den lokal fackliga organisationen, Livs avd 17 Skara, har fiskaffärens ägare vägrat underteckna ett kollektivavtal med Livs. Vilket alltså resulterat i att Livs tagit ut sin medlem i blockad.
Den 23 juli sällade sig även  fackförbundet Kommunal till Livs blockad och stoppade all sophämtning från fiskaffärens rökeri.
Och nu tänker även Handels, som har tre medlemmar som arbetar i själva fiskbutiken, ställa sig på Livs sida i kampen och ta ut sina medlemmar i blockad  samtidigt som Kommunal trappar upp sin sophämtningsblockad till att gälla även butikens sopor.

Låst i sin vägran
– Det är fruktansvärt tråkigt att det ska behöva gå så här långt. Men ägaren har låst sig fullständigt  i sin vägran att skriva på ett avtal medan vi har bjudit till på alla vis och försökt att hitta någon form av godtagbar kompromiss, säger Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande.
Men det finns givetvis en gräns för hur långt vi kan kompromissa också, konstaterar Gerald Lindberg.
– Ett kollektivavtal måste vi ha. För ett avtal är det enda som fullt ut garanterar att vår medlem får tillgång till alla de försäkringar och pensionsvillkor som gäller på arbetsmarknaden och skyddar honom mot alla former av försämringar av anställningsvillkoren.