[Ur nummer: 09/2004] Det danska köttföretaget Danish Crown har tagit över den ägarandel som LRF tidigare innehade i det  polska köttföretaget Sokolow  (se mål&medel nr 7-8/04). Att LRF skulle dra sig ur ägarrollen i Sokolow kom inte som någon överraskning. Det var en affär som LRF:s stämma år 2003 mer eller mindre krävde.
Det som gör affären lite märklig i dagsläget är att Sokolow just nu genererar  en icke oansenlig vinst, 22 miljoner kronor  under första halvåret  i år, efter det att företaget under de år LRF varit delägare, sen 1998, varit en ren förlustaffär.
I samband med att LRF sålde sitt aktieinnehav i Sokolow  till Danish Crown  överlät man även sin ägarandel i det finska köttföretaget HK Ruokatalo till danskarna.