[Ur nummer: 10/2004] Fotografen Jean Hermanson som är en hejare på att ta vackra bilder i skitiga miljöer, en hel del av dem publicerade i mål&medel under årens lopp, har tilldelats Johan Ahlbäcks-priset med åtföljande motivering. ”Hermanson tillhör de stora svenska berättarna om samtida arbestliv. Med sina bilder lägger han verklighet till verklighet. Med sin kamera hjälper han oss att se  och får oss  att känna människan i hennes utsatthet – med ett engagemang som bottnar i djup solidaritet  med hennes villkor.”
Jag kunde inte ha uttryckt det ett smack bättre själv. Grattis Jean!
Det årliga Stig Sjödinpriset på 40 000 kronor tilldelas i år Aino Trosell som sen år 1985 är författare på heltid. Innans dess hann hon under tio års tid skaffa sig en gedigen yrkes-erfarenhet som svetsare.
Aino Trosels författarskap genomsyras av ”arbetet”. Hur vårt dagliga slit för upphehället påverkar våra liv på gott och ont. Men bland hennes sjutton utgivna böcker rymms även berättesler om djuphavsdykning, udda människor i glesbygd och idoga folkbildare.
Stig Sjödinpriset får Aino  för ett författarskap ”präglat av ett stark samhällsengagemang och djupa insikter i den enskilda individens  villkor i kollektivet, inte minst när det gäller kvinnor i mansdominerat  industriarbete”.
Grattis Aino!