Nu finns det, från den 1 september, en avtalad rätt, för den som mister jobbet på grund av arbetsbrist, att få individuell hjälp till att gå vidare i arbetslivet. Hjälpen garanteras via det så kallade Omställ-ningsavtalet.

[Ur nummer: 10/2004]  Tidigt i våras tecknade LO och Svenskt Näringsliv ett avtal om en omställningsförsäkring.
Försäkring består av två delar, dels ett kontantstöd i form av den gamla avgångsbidragförsäkringen och dels ett så kallt omställningsstöd.
Förutsättningen för att stödet skall ges är i första hand, att det företag man blir uppsagd från har ett kollektivavtal, därefter skall facket och arbetsgivaren vara överens om vilka som skall sägas upp, den överenskommelsen skall sedan utmynna i en gemensam ansökan om  omställningsstöd till Trygghetsfond-en, TSL.
I den gemensamma ansökan skall uppges vilket ”företag” som man vill skall var behjälpligt vid omställningsprocessen. Det handlar då i huvudsak om rekryteringsföretag som till exempel; Lernia AB, Arbets-livstjänster, Poolia, och så vidare
TSL beslutar sedan om ”ett högsta belopp” för att genomföra stödverksamheten.
På det individuella planet gäller även, som huvudregel för rätten till omställningsstöd, att man har arbetat sammanhängande i minst 16 timmar per vecka i genomsnitt under det senaste året, i ett eller fler företag anslutna till TSL, och att man inte motsätter sig sin egen uppsägning. 
Det är på tiden och det är bra att vi äntligen fått likställda villkor med tjänstemannakollektivet, säger Gerald Lind-berg, Livs tredje ordförande.
– Men jag vill ändå påpeka, omställningsavtalet skall enbart ses som en grundplattform. Det är fortfarande kreativiteten och styrkan i de  fackliga förhandlingarna som är bärande när det gäller att  förhandla fram så bra villkor som möjligt i samband med att arbetsbrist uppstår.