[Ur nummer: 10/2004] Boktitel: Simulanterna anfaller av Petteri Nuottimäki.  Kartago förlag 2004
l Räknat per streck är han Sveriges bäst betalde tecknare, påstår han själv, Petteri Nuottimäki, mål & medels, sen sju år tillbaka, egen eminente serie-tecknare.
Men då man, som Petteri, osvikligt vet var strecken skall sitta behövs det inte så många för att ”sparken” skall ta. Som i den fulländade sporten karate!
Nu debuterar Petteri som serietecknare i bokformat med ”Simulanterna anfaller” – ”166 sidor mycket trevliga bilder med matchande bokstäver” – där man bland annat får ta del av den okrossbare och arbetsskygge  Dirtpunkaren Ramons – ”en härdsmälta på två ben” – filosofiska tankar om ditten och datten.
Vad mål&medels läsare kanske svävat i okunnighet om, ända tills nu, är att Petteri var mannen som skrev manus till förra årets succéfilm Smala Sussie och att han tidigare även har gett ut en bok fylld enbart med bokstäver Nouttimäki försvarar kulturen.