Utländska F-skattare och produktionsflytt till Polen finns med i S wedish Meats framtidsvision

– Inhyrda utländska styckare, F-skattare, flytt av produktionen till Polen. Allt är aktuellt och allt finns med i planen, säger produktionsdirektören Thomas Perkiö på Swedish Meats.

[Ur nummer: 10/2004] Han vill inte precisera sig mer innan Swedish Meats framtidsplan presenteras i slutet av oktober, men han vill heller inte tona ner något av det som vädrats i media; nu är det full fart framåt som gäller beträffande att luckra upp anställningsformer och spela ut kostnadslägen i olika länder.
 
Styckning i Polen
Danish Crown lägger allt mer av sin styckning och förädling i Tyskland och Polen och då måste Swedish Meats traska efter.
Ett exempel ger Thomas Perkiö: När det på hösten är stor efterfrågan på skinkor på den svenska marknaden kommer Swedish Meats att öka produktionen och hyra in utländska styckare, så som de redan gör i Uppsala och Skara.
På våren när den svenska efterfrågan på skinkor minskar och det är aktuellt med export, ja, då kan de tänka sig att flytta produktionen utanför Sveriges gränser. Det svenska exportköttet kan styckas och förädlas i till exempel Polen. Där har Swedish Meats kontakter med slakteriet i Sokolow, ägt av Danish Crown och finska Roukatalo. Men det är inte bara det slakteriet som är aktuellt, påpekar Thomas Perkiö, utan även andra.  
I Uppsala har platschefen Kenny Thor i denna nya anda infört ett nytt skift på natten. Tusen fler grisar i veckan behöver slaktas och då kör de igång på natten.
– Vi måste vara flexibla, säger han. Jag tyck-er också att det är spännande att se hur det går att köra anläggningen under fler timmar på dygnet.
 Tjeckiska styckare anställda i det irländska bemanningsföretaget Rimec, som tidigare sommarjobbat i Kristianstad, får nu jobb i Uppsala fram till vecka 51.
– Det är svårt för oss att säga nej till det här, säger Livs nyblivne klubbordförande i Uppsala, Keijo Lassi. Livs avdelningar i Kristianstad och Skara har redan tecknat hängavtal med bemanningsföretaget.
Och när det väl var klart att det skulle bli nattskift i styckningen i Uppsala, ja, då visade det sig att de egna medlemmarna var pigga på att ta de här nya nattjobben, eftersom de gav mer pengar i plånboken i form av OB-ersättning.
– Jag har själv aldrig jobbat natt, säger Keijo Lassi, och jag tror inte att det är bra i längden, men pengarnas makt är stor.
Han har, liksom Livsklubb-arna på Swedish Meats i Skara och Kristianstad, slagits för att företaget ska starta egen styckningsutbildning. En sådan är igång i Skara och ska startas till våren i Uppsala.
En tvistefråga i Uppsala har varit hur mycket de som går utbildningenen ska få i lön. Keijo Lassi menar att det borde vara ett snitt av vad de tidigare tjänat, många har ju knivvana från slakten. Företaget vill däremot bara betala 100 kronor i timmen.
– Styckarna kommer ju att få höga löner när de väl är färdig-utbildade, säger Kenny Thor. 
Men vad som är hög lön är relativt och Swedish Meats har  onekligen problem både vad det gäller att rekrytera och behålla styckare.
 
På dagens nivå
Lösningen på detta har varit improvisationer, inhyrningar, avbrutna försök att utbilda egna styckare, vilket är dyrt, en styckare kostar 500 000 kronor att lära upp.
Thomas Perkiö säger ändå att han i framtiden vill ha det ungefär som det är idag. Det ska vara så här flexibelt, liten grundbemanning i Sverige och så inhyrning av arbetskraft och vid behov utflyttning av produktion till något annat land .
Swedish Meats har för avsikt att permanenta ett gästarbetssystem på ungefär dagens nivå.
Förutom de 12 tjeckiska styckarna i Uppsala har Swedish Meats under hösten hyrt in 31 slaktare och styckare i Skara. De kommer från Tyskland, Tjeckien och Irland. De tyska styckarna är så kallade egenföretagare eller F-skattare.
Thomas Perkiö säger att tanken i framtiden är att i första hand använda bemanningsföretag och inte F-skattare, men han vill inte utesluta något. Allt tycker han ska vara möjligt, allt ska övervägas. Också ren entreprenad, där till och med det som är kärnverksamhet – slakt, styckning och chark – kan lejas ut till något annat företag.