[Ur nummer: 11/2004] I en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter ( 8/11) -”Facktoppar tog utsatta  kvinnors hyresrätter” – rapporterar tidningen om oegentligheter som skett  inom Anna Johansson -Visborgs Stiftelse. En stiftelse i vilken Livs avd 4 Stockholm har ett avgörande inflytande.
 
Stiftelsen äger ett antal centralt belägna hyreshus i Stockholm, vilka tillsammans rymmer 420 hyreslägenheter. I stiftelsens styrelse, som består av fem ledamöter, innehar Livs avd 4 Stockholm tre styrelseplatser.
 
Enligt DN:s granskande artikel, som i huvudsak bygger på innehållet i en revisionspromemoria från revisionsfirman Öhrling Pricewaterhouse Coopers, har inom stiftelsens styrelse, under Agneta Johanssons ordförandeskap, en av Livs 4:ans tre representanter i styrelsen, förekommit en mängd oegentligheter.
 
Pengar har lånats ut till enskilda i strid mot stiftelselagen. Vissa av stiftelsens mest attraktiva lägenheter har förmedlats till styrelseledamöter och dem närstående personer, i strid med stiftelsens stadgar. Och det har brustit betänkligt i arbetsrutiner när det gället upphandling av entreprenörs tjänster, då renovering av stiftelsens bostäder skett, anser revisionsfirman vidare i sin promemoria.
 
Anna Johansson – Visborgs Stiftelse har ingen koppling till Livs avd 4 Stockholm i ekonomiskt hänseende. Däremot fungerar avdelningen som ”huvudman” i stiftelsen i och med att man innehar tre av fem ledamots platser i stiftelsens styrelse.
 
De fem styrelseledamöterna utses formellt av Länsstyrelsen i Stockholms län efter det att Livs avd 4 utsett en ledamot och nominerat ytterligare två. De två övriga ledamöterna i styrelsen är politiskt valda, varav en idag är sosse och en moderat.