”Fel fokus leder till nya varsel på Carlsberg”

– Det är en ond cirkel, säger Tony Andersson, koncernfackets ordföran-de på Carlsberg Sverige. Företaget fungerar inte och då sparkas ännu en vd och 200 anställda varslas om uppsägning.

[Ur nummer: 12/2004] MBL-förhandlingar har inletts med Livs koncernfack om en flytt av plockarbete från Bromma och Umeå till Falkenberg. Det gäller volymer till orterna Norrköping, Gävle och Sundsvall. Kvar i lagret i Bromma skulle bli distributionen till Stockholms innerstad och Visby.
Företaget vill att cirka 100 tjänster skärs bort i Bromma, Umeå och delar av övriga landet och ett ovisst antal nya jobb skapas i Falkenberg, som redan tagit över det tidigare lagret i Göteborg.

Produktion dygnet runt
Tony Andersson menar att det här är fel väg att gå.
– Företagets problem är inte att kostymen är för stor. Det finns mycket fakta som talar emot det. I Falkenberg körs produktionen dygnet runt. Övertidsuttaget är stort i företaget.
Problemet är att ledningen på grund av alla nedläggningar och omflyttningar inte förmått skapa en fungerande produktion och distribution, säger han.
– Det har under flera år varit brist på dricka. Vi har inte kunnat producera och leverera den mängd dricka som våra kunder har velat ha. Vi får hela tiden samtal från säljare som säger att de inte får igenom sina order. Det är pinsamt. Kunderna gör narr av oss.
Tony Andersson är oroad för framtiden. Koncernfacket har talat med den nye vd:n Paul Bergqvist om situationen och vikten av att sätta fokus på de verkliga problemen.
– Falkenberg är för trångt, säger han. Det finns inte plats att ta över Brommas volymer. Fler truckar i gångarna ökar risker för olyckor. Större volymer kommer att öka pressen på personalen och det finns risk för ohälsa. Fler kan bli utslitna.
Koncernfacket har begärt att en grundlig utredning av arbetsmiljön i Falkenberg ska göras innan något beslut tas. En sådan analys har företaget skyldighet att göra både enligt arbetsmiljölagen och det nya centrala arbetsmiljöavtalet. Om genomgången visar på hälsorisker för personalen kan det innebära ett stopp för omflyttningsplanerna.
– Företaget vill att beslut om flytten ska tas redan i mitten av december men jag tror inte det tidschemat är realistiskt, säger Tony Andersson.

Tekniska orsaker
Carlsberg Sveriges informationsdirektör, Staffan Bremander, bekräftar att många kunder de senaste åren klagat över att företaget inte kunnat leverera den mängd dricka de velat ha och att det varit ett problem, men han menar att bristen inte har berott på de många nedläggningarna och omflyttningarna, utan på andra rent tekniska saker.
– Vi har haft problem med inkörningen av ett nytt IT-system, säger Staffan Bremander. Lagerstyrningen har inte fungerat. Det har skapat förseningar, men det problemet är i huvudsak löst i dag.
Detsamma gäller övergången till engångs-PET-flaskor för läsk och vatten, som också sinkat produktionen i Falkenberg. Det problemet är också löst, säger han.
* Har ni fel fokus?
– Nej, det tycker jag inte. Vi har varit tvungna att sänka våra kostnader när volymerna har fallit. Det har varit nödvändigt för att vi ska överleva.