[Ur nummer: 12/2004] Utländska arbetare som jobbar i Sverige löper större risk för att skadas på arbetet. Det visar LOs undersökning ”Arbetskraft till salu – sex månader med öppna gränser”.
Gruppen som är mindre än en procent av arbetskraften ger upphov till tio procent av alla arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.
Det är tydligt att Sverige inte bara importerar arbetskraft utan också lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö.
LO-rapportens slutsats är att de utländska arbetarna också borde få arbeta under de regler och villkor som svensk lag och svenska avtal garanterar.
Fackets uppgift är inte att stänga ute någon från arbetsmarknaden, utan att stärka arbetstagarnas position, men idag har de svenska fackförbunden svårt att teckna kollektivavtal med de utländska företag som kommer hit med egen personal för att utföra arbeten under begränsad tid.