Regeringen vill sanera i djungeln av tillfälliga anställningsformer på arbetsmarknaden. Till våren väntas ett förslag till riksdagen. På Livs avtalsområde gäller redan liknande regler som regeringsförslaget innehåller.

[Ur nummer: 12/2004] Förslagets innehåll läckte ut redan i början av november 2004 och är nu på remiss hos bland annat arbetsmarknadens parter.

I korthet innebär förslaget att arbetsgivarna ges möjlighet att anställa tillfälligt utan motivering i högst ett år. Efter sex månader ska förtur alltid ges till fasta tjänster.

Ett slutgiltigt lagförslag väntas någon gång under våren 2005. De nya reglerna kan träda i kraft tidigast 1 juli 2005.

Regeringens förslag påminner om de regler som Livs och motparten, Li, kom överens om i den senaste avtalsrörelsen.

Tre former
Förslaget innebär att det i framtiden bara ska finnas tre former av visstidsanställningar. Vikariat och säsongs/projektanställningar kommer att finnas kvar på samma sätt som i dag. Övriga former för visstidsanställningar som tillfällig arbetsanhopning, överenskommen visstid och feriearbete, ersätts av den nya anställningsformen. Efter ett års visstidsanställning ska tjänsten göras om till ett fast arbete och den visstidsanställde ska alltid ha företräde till fasta tjänster efter sex månaders anställning.
Förslaget innehåller också en maximiregel om att en arbetstagare får ha max 3 års visstidsanställning under de senaste 5 åren hos samma arbetsgivare. I dag gäller motsvarande regler för vikariat, men då får bara tiden i vikariatsanställningar räknas samman medan projektanställningar och liknande inte ingår.

Tuffare regler
Från fackligt håll har det varit i huvudsak positiva reaktioner på förslaget även om det funnits tveksamhet till den snabbare företrädesrätten.

Livs tredje ordförande, Gerald Lindberg, tycker att det avtal Livs har är bättre än regeringens förslag:

– Våra regler är tuffare. Den visstidsanställde går inte att säga upp under perioden utan ”saklig grund” medan arbetsgivaren i princip kan be den anställde sluta när som helst i regeringens förslag.

Han är också kritisk mot 3 års visstidsanställning under 5 år hos samma arbetsgivare.

– I vårt avtal måste arbetsgivaren välja efter tolv månader. Det går inte att skicka en anställd in och ut i flera år utan att erbjuda en fast anställning.