[Ur nummer: 01/2005] Förbudet mot försäljning av snus inom EU kommer inte att upphävas. Det beslutade i december EU:s domstol i Luxemburg.
Swedish Match chefsjurist Bo Aulin konstaterar att den legala processen för att upphäva förbudet nu kommit till vägs ände.
Kvar finns givetvis den politiska vägen. Den svenska regeringen kan inom EU fortsätta att verka för att förbudet ska tas bort.