Annika och Laila håller i trådarna, när jobben blir till

För den som fastnat på ett jobb och blivit uttråkad, förbigången eller skadad öppnas en ny möjlighet. Med hjälp av facket som personlig coach ska man kunna byta arbetsplats.

[Ur nummer: 01/2005] Det låter nästan som ett utkast till en teve-såpa, lite för bra för att vara sant, men är den bärande tanken med Laila Lindgrens och Annika Lantz projekt. De ska i en första omgång välja ut personer från arbetsplatser i Skåne och hjälpa dem till ett nytt arbete.
– Man har bara en kropp, säger Laila Lindgren. Är den utsliten eller om det känns som om den är på väg att bli det gäller det att ta steget. Det gäller att våga.
Det är rehabilitering, men på ett annorlunda sätt; inte tillbaka till samma arbetsplats, utan till en ny, med nya möjligheter och nya människor.

Känner många
För att byta jobb behöver man kontakter och kunskap om vad som finns och här kommer de båda kvinnorna in. De är experter på detta.
Laila Lindgren har varit fackligt aktiv länge inom Livs och hon känner både en massa livsmedelsarbetare och fackliga förtroendemän inom Livs och inom de andra fackförbunden som organiserar arbetare inom livsmedelskedjan, alltså Kommunal, Hotell- och restaurang och Handels.
Det handlar om tvärfackligt samarbete. Fackförbunden ska hjälpa varandras medlemmar att gå vidare och få möjlighet till personlig utveckling.

Vinnande ord
Annika Lantz, docent i psykologi, vet hur saken ska läggas fram på bästa sätt. När man ska byta jobb måste man kunna beskriva sig själv med vinnande ord och just det kan hon. Hon har de rätta orden. Hon har ett ordförråd som gör att den person som verkar körd och omöjlig blir kunnig och möjlig.
Hennes nyckelord är kompetens.
Men det handlar inte bara om att kunna beskriva den egna kompetensen så att den blir värdefull, utan också om att hjälpa arbetsgivaren att se vad det är för kompetens som saknas på arbetsplatsen och vilken person som skulle kunna ha den eller skaffa sig den.
Branschen, som sträcker sig från jord till bord, är en stor och rörig kompetenshärva. Laila Lindgren och Annika Lantz står mitt i denna, beredda att reda ut, stötta och finna nya tåtar att dra i. De har för detta ändamål skapat ringar, ”livsringar”, som binder samman arbetsgivare, arbetsplatser och fackliga förtroendemän.

Fackliga käpphästar
– Arbetsgivarna är mycket intresserade, säger Laila Lindgren. Det kan vara lite värre med vissa fackliga förtroendemän. De fackliga har ibland svårt att se betydelsen av att göra något som går utöver det egna fackförbundets område.
Och dessutom finns ju den helt riktiga fackliga käpphästen. ”Säg inte upp dig när du blivit skadad på ditt jobb.” Det är arbetsgivaren ihop med försäkringskassan som har ansvaret för rehabiliteringen.
– När du deltar i projektet behåller du din anställning, säger Laila Lindgren. Det handlar om att du ska prova ett nytt jobb längs med livsmedelskedjan.
De är två kloka och öppna kvinnor som ska fungera som personliga coachar. Dessutom är Magnus Andersson, ombudsman i Livs avd 5 Malmö med och leder. Det är avdelningen som fått pengarna för projektet.
Det är meningen att arbetssättet ska spridas och fler och fler ”livsringar” skapas. Rörligheten inom branschen måste bli större.
– Vi går ut lite käckt, säger Annika Lantz. Vi talar om att vi erbjuder något nytt i ditt liv. Vi ifrågasätter det rådande. Vi säger att det ska vara roligt att gå till jobbet och det ska vara roligt att utföra arbetsuppgifterna.

Generell beskrivning
Och hur beskriver man sådana möjligheter? Kanske behöver man vara docent i psykologi för det.
– Det gäller att beskriva sin egen kompetens på ett mer generellt sätt, säger hon, så att den blir användbar längs med hela livsmedelskedjan.
Hon tar ett exempel: Om man säger att man har skött en korvspruta i tio år och att det är det man kan, så måste det finnas en korvspruta på den nya arbetsplatsen för att ens kompetens ska komma till användning, men om man säger att man är van att jobba i grupp, kan självständigt reda ut problem som uppstår när en maskin krånglar, har goda kunskaper i att hantera livsmedel, ja, då börjar ett nytt jobb bli synligt.
– För den som kört en korvspruta kan till exempel arbete i skolbespisning var en möjlighet, säger Annika.

Facket som bollplank
Det är hennes och Laila Lindgrens uppgift att se vad som saknas och vad som kan tillföras en arbetsplats. I en kvinnodominerad skola kan det till exempel av pedagogiska skäl finnas behov av fler män.
Facket får därmed en ny roll.
– Vi blir ett bollplank för medlemmar och arbetsgivare, säger Laila Lindgren.