[Ur nummer: 01/2005] Baklängestolkningen av stadgarna i Anna Johansson-Visborgs Minne, som innebär att två i styrelsen per automatik ska få en stuga på området, behöver ändras, anser länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.
Länsassessor Mikael Wiman säger att den som bor i en stuga ska uppfylla kraven på att vara behövande och företrädesvis kvinna.
– Det viktiga är, säger han, att uppfylla kraven på att rätt personer bereds möjlighet till semestervistelse.
Tolkningen innebär att LO-ombudsmannen Kenneth Sjökvist, som är sekreterare i stiftelsen, inte skulle få ha kvar sin stuga.
Denna frågeställning har blivit stor i media, men är hypotetisk, eftersom Kenneth Sjökvist redan i maj sa att han inte ville hyra stugan nästa säsong. Han hade heller inte för avsikt att fortsätta sitt styrelseuppdrag, då han går i pension 2006.
Efter att stugan renoverats kommer den att föras över till månadsvis uthyrning.
Denna uthyrningsform (se artikel nedan) kan på sikt skapa en konflikt med regeln om att två stughyrare ska sitta i styrelsen. En fortsatt diskussion om vad Anna Johansson-Visborg kan ha tänkts vilja, behövs, säger Mikael Wiman.