Facklig seger efter seg strid

Blockaden mot Mariestads fiskaffär avblåstes i slutet av december. Företaget undertecknade då ett protokoll som innebär att man tecknar avtal med Handels.

[Ur nummer: 02/2005] Livs blockad mot företaget har pågått sedan den 27 juni 2004, men förbundet organiserar bara en medlem på arbetsplatsen och de övriga tillhör Handels.
Sedan även Handels varslat om blockad backade arbetsgivaren och gick med på att skriva under protokollet som innebär att företaget sluter ett kollektivavtal.

Alla omfattas
– Vi är överens med Handels om att hela arbetsplatsen, både rökeriet och butiken, omfattas av det avtal som nu är träffat med arbetsgivaren, säger en nöjd Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande.
– Det är en stor framgång att hela arbetsplatsen omfattas av ett kollektivavtal.
Livs medlem är också nöjd med att det finns ett avtal på arbetsplatsen och återgår nu i arbete. Han kommer i framtiden att tillhöra Handels och kommer inte att förlora lönemässigt på bytet av fackförening.
– Jag kommer att gå igenom alla detaljer i våra respektive avtal med Handels lokalombudsman och det finns vissa skillnader mellan våra avtal men lönemässigt kommer han inte att förlora något, säger Livs lokalombudsman Solweig Berntsson.