[Ur nummer: 02/2005] Dubbel försäkring ger dubbelt skydd – ibland

* Vad händer om maken/makan/partnern/sambon redan har en försäkring genom sin fackförening?
Alla delar i den kollektiva hemförsäkringen som är angivet i belopp blir dubblat om det är två personer i hushållet som har försäkringen.
För rättsskyddet innebär det att taket hos Folksam inte längre går vid 100 000 kronor, utan vid 200 000, om två personer i hushållet är LO-medlemmar med kollektiv hemförsäkring. Och om det är tre i hushållet så blir beloppen gånger tre.
Dessutom får de hushåll som har mer än en LO-försäkring en extra allriskförsäkring som motsvarar den gamla tidens drulleförsäkring, alltså när man själv är orsaken till skadan.

Avgiften är liten för att LO-kollektivet är stort

* Kan man garantera att fackavgiften inte kommer att öka med mer än 30 kronor vid ett ja till LO-paketet?
Vad det gäller kostnaden för LO-paktet gäller de vanliga sambanden. Avgiften kan vara låg eftersom LO-kollektivet är så stort. Det finns många försäkringstagare att slå ut kostnaderna på. Men om fler LO-medlemmar än beräknat använder försäkringarna ökar också kostnaderna och det kan leda till att Livs tvingas höja fackavgiften. Så är det med alla försäkringar.

Dagens pensionärer får välja själva

* Vad händer med pensionärerna om LO-paketet antas?
Ett förslag till kongressen kommer att läggas om ett särskilt försäkringpaket till pensionärerna. Det ska bestå av tre delar: hemförsäkring, TFP, trygghetsförsäkring pensionärer och grupplivsförsäkring.
Detta försäkringspaket kommer att betalas i medlemsavgiften för alla som går i pension efter den 1 juli Avgiften kommer att bli 150 kronor i månaden.
De medlemmar som idag är pensionärer kommer att få erbjudandet att gå in i det nya eller stå kvar i det gamla.

LO-paketet ska gälla från halvårsskiftet

* När börjar LO-paketet att gälla om det antas?
Livs förbundsstyrele kommer att föreslå att LO-paketet ska gälla från och med den 1 juli. För de medlemmar som har hemförsäkring i andra bolag innebär det per automatik att det blir en överlappning. Den som idag redan har en hemförsäkring i Folksam kommer att få den annulerad.

Källor: Pauli Kristiansson, förbundsombudsman på Livs och Kjell Lönnberg som arbetar med LO-paketet på Folksam.