[Ur nummer: 02/2005] Ett sätt att förbättra arbetsmiljön är att utveckla och använda nya standarder. Med standard menas den samlade kunskapen om hur ett arbete kan utföras på bästa möjliga sätt. Denna kunskap finns i Sverige hos Sis, Swedish Standards Institute.
– Det handlar om att utforma arbetet på bästa sätt utifrån människans fysiska och psykiska kapacitet, säger Louise Herrmann, som är handläggare på Sis.
Hon betonar att inte bara produktionstekniker ska ha kunskapen om vilka standarder som gäller, utan också skyddsombud, så att de kan ställa rätt krav. För att uppdatera sin kunskaper tar de helt enkelt kontakt med Sis.
Nyligen har två standarder inom belastningsergonomi översatts till svenska. Den ena beskriver hur man kan skapa arbetsplatser som är utformade utifrån det arbete som ska utföras och utifrån mänskliga mått.
Den andra ger rekommendationer om kraftgränser vid maskinhantering. Med hur stor kraft är det rimligt att man ska behöva trycka, dra eller skjuta då man arbetar vid en maskin.
Standarder är frivilliga dokument, men har de koppling till EU-direktiv får de en starkare ställning och måste arbetas in som nationell lag i samtliga EU-länder.
Men standardernas betydelse är större än så, säger Louise Herrmann.
De europeiska blir ofta antagna som globala ISO-standarder och driver på det sättet utvecklingen framåt i såväl Europa som i andra delar av världen. FN:s organ för arbetslivet, ILO, har Iso-standarden som utgångspunkt för att skriva nya konventioner.