Nya försäkringar börjar gälla redan i sommar om kongressen så vill

Livs förbundsstyrelse är enig om att föreslå kongressen i maj att anta det så kallade LO-paketet. Det innebär att fyra försäkringar – bland annat hemförsäkring – tecknas för alla aktiva medlem-mar. Fackavgiften kommer i så fall att höjas med 30 kronor/månad.

[Ur nummer: 02/2005] – Det här är en så förmånlig försäkringslösning att även många som är principiellt tveksamma till att facket ska syssla med hemförsäkringar inser att paketet är så starkt och billigt att de köper det i alla fall, säger Livs förbundsordförande Åke Södergren.
Förutom hemförsäkring ingår även tjänstegrupplivförsäkring, fritidsolycksfallsförsäkring och barngrupplivförsäkring i LO-paketet. Totalt kostar paketet 75 kronor per medlem och månad, men genom att de nuvarande försäkringslösningarna sägs upp till förmån för LO-paketet kommer medlemsavgiften bara att höjas med 30 kronor per månad om kongressen antar förbundsstyrelsens förslag.
* Men ändå, Livs hade en extrakongress 1997 som sade nej till kollektiv hemförsäkring – ändå återkommer ni med ett paket vars viktigaste del är just en hemförsäkring. Ger ni er aldrig?
– Efter extrakongressen så trodde jag aldrig att jag under min ordförandetid i Livs skulle vara med och lyfta den här frågan igen. Men saker och ting har hänt sedan dess. Det var stor enighet på LO-kongressen förra året om att det skulle vara bra med en stark gemensam försäkringslösning för alla LO-medlemmar.
– Och den här lösningen innehåller så mycket mer än hemförsäkring, till exempel tycker jag det är mycket betydelsefullt att alla skulle omfattas av tjänstegrupplivförsäkringen. Med dagens lösning ställs man utanför om man blir långtidsarbetslös.
Flera fackförbund har idag försäkringslösningar som innehåller hemförsäkring och som påminner om LO-paketet, men om Livs antar förslaget blir förbundet först ut att anta exakt det paketet.
* Fanns det ingen i förbundsstyrelsen som var tveksam eller kritisk?
– Nej, efter de rådslag vi haft runt om i landet verkar det som om det finns ett starkt stöd för paketet också bland medlemmarna och i förbundsstyrelsen handlade diskussionen mest om från vilket datum den nya försäkringen ska gälla om den antas.
* Och när blir det?
– Vilket datum man än väljer finns det alltid medlemmar som redan har en hemförsäkring som löper så det är inte helt lätt att säga vilket datum som är bäst.
– Men vi tror att i och med att LO-paketet antas så kommer många att uppfatta det som om fackavgiften redan inkluderar en hemförsäkring så för att undvika att medlemmar hamnar i en situation att de tror att de är försäkrade utan att vara det så bestämde vi oss för 1 juli i sommar.
* Är kollektiv bilförsäkring nästa steg? Hur mycket ska facket lägga sig i? Var går gränsen för vad facket ska syssla med?
– Bilförsäkring tycker jag är något som man får fixa själv, men om vi kan utnyttja vår kollektiva styrka för att skapa en bra grundtrygghet för medlemmarna och deras familjer så är det bara bra. Pensionssparandet och datorpaketet är andra exempel på då vi använt vår kollektiva styrka för att pressa priset för medlemmarna.
– Men det finns ett problem med den här typen av lösningar och det är att man måste ha en klar rågång för vad vi ska få för våra skattepengar. Det vore inte bra med med fackliga, kollektiva lösningar för a-kassan, sjukförsäkringen eller tandvårdskostnader. Det är exempel på områden där det gäller att sätta ett hårt tryck på det politiska systemet i stället.
* Hur många medlemmar tror du kommer att lämna Livs i protest om det här går igenom? Hur många nya kan lockas att komma med i förbundet?
– En gissning är att några enstaka kommer att lämna förbundet om LO-paketet antas, men jag tror de flesta till slut kommer att se vilken billig och bra lösning det är.
– På lite sikt tror jag det är en avgörande framtidsfråga för oss att ha en bra försäkringslösning. Jag tror det här kommer att vara något mycket positivt för de som ska rekrytera medlemmar och att en bra försäkring inklusive hemförsäkring är något fler och fler förväntar sig att de ska få genom sitt medlemskap i facket.