Att döma av rapporterna från Livs många rådslag om försäk-ringarna vill en stor majoritet av medlemmarna ha LO-paketet, som bland annat innehåller en obligatorisk hemförsäkring. Men det finns många som är starkt kritiska och andra är fortfarande tveksamma.

[Ur nummer: 02/2005] Livs förbundsledning bjöd i höstas in till rådslag om det så kallade LO-paketet, förslaget till kollektiva försäkringar för medlemmarna.
Svaren på rådslaget har strömmat in till förbundskontoret och sammanställningen, som förbundsledningen gjort, visar bland annat:

4 Hittills har sammanlagt 13 387 av cirka 40 000 aktiva medlemmar deltagit i rådslaget i en eller annan form.

4 8 558 (64 procent) av dessa är positiva till LO-paketet, 3 122 är negativa (23 procent) och 464
(3 procent) är tveksamma.

4 Mest positiva till LO-paketet är man i avdelning 4 Stockholm, avdelning 11 Halmstad, avdelning 15 Örebro, avdelning 51 Gotland samt i de före detta Norrlandsavdelningarna som nu slagits samman till Botnia-avdelningen (avdelning 8 Sundsvall, avdelning 36 Umeå och avdelning 57 Luleå).

4 Mest negativa är man i avdelning 2 Helsingborg, avdelning 5 Malmö, avdelning 6 Karlstad, avdelning 9 Linköping, avdelning 10 Gävle-Dala, avdelning 17 Skara och i avdelning Sydöst.

4 Två frågor har stått i centrum för rådslagen: Är försäkringspaketet bra för alla medlemmar? Ska förbundet arbeta vidare med försäkringspaketet inför kongressen i maj 2005?

– Att en tredjedel av medlemmarna velat vara med och diskutera förslaget är hyfsat. Vi hade ju önskat att alla velat vara med och vi har inte försökt begränsa diskussionen, säger Pauli Kristiansson som lett arbetet med att sammanställa resultatet av alla rådslag på förbundskontoret.
Han påpekar att diskussionen och möjligheten att påverka förslaget inte är slut i och med att förbundsstyrelsen nu lagt sitt förslag.
– Kongressen är inte förrän i slutet av maj och debatten fortsätter, säger han.
Hur rådslagen gått till rent praktiskt skiljer sig mellan olika arbetsplatser och avdelningar. På små arbetsplatser med få medlemmar kanske det bara har funnits kraft för skriftlig information. Men målsättningen har varit att så många som möjligt även ska ha deltagit i diskussioner och få tillfälle att säga sin mening och ställa frågor.

Styrelsen delade upp klubbarna
– I vår avdelningsstyrelse delade vi upp klubbarna mellan oss och ordnade möten, berättar Stefan Hall, ordförande i avdelning 15 Örebro.
Stefan har själv besökt fem arbetsplatser och låter nästan lite förvånad över att så få varit kritiska till LO-paketet.
– På min egen arbetsplats, Procordia Food i Kumla, är alla jättepositiva. På de möten jag varit med om är det någon enstaka som varit kritisk och tyckt att det är fel att facket ska välja försäkringsbolag för hemförsäkringen. Ungefär samma argument har jag även mött när vi haft telefonjour om förslaget.
Stefan Hall är själv mycket entusiastisk till just hemförsäkringen eftersom det är en billig lösning som gör att alla medlemmar får ett försäkringsskydd.

Bilförsäkring också?
– Någon undrade lite ironiskt om facket ska organisera bilförsäkringar också. Ja, varför inte? Om facket kan hitta en lika fenomenalt billig lösning där så är det väl bara bra tycker jag. Allt vi kan göra för medlemmarna ska vi göra, säger han.
För många av de medlemmar som är kritiska till förslaget spelar priset på hemförsäkringen mindre roll, det är snarare principen man vänder sig emot. Förslaget upplevs som storebrorsaktigt och klåfingrigt.
– Var och en måste själv få bestämma var man vill ha sin försäkring. Själv har jag dåliga erfarenheter av Folksam och vill absolut inte ha min försäkring där, det känns som en kollektiv bestraffning, säger Arne Friis som arbetar med kvalitets- och miljöfrågor på Hilton Food Group i Västerås.
– Jag tycker att facket borde ägna sig åt att förbättra lönerna så att alla har råd att ta den hemförsäkring de vill ha, fortsätter han.
Marie Fält är klubbordförande på Cerealia Unibake och var med att skriva en motion om att facket borde införa en kollektiv hemförsäkring, eller som klubben uttrycker det: ”en solidarisk hemförsäkring”.
– För oss är det skitsmart och jätteviktigt att alla medlemmar har ett bra försäkringsskydd. Det finns ju medlemmar som av olika skäl är helt oförsäkrade och kan råka mycket illa ut. Vi i klubbstyrelsen skrev motionen redan innan vi fick höra talas om LO-paketet. Även om just det paketet skulle bli nerröstat så vill vi att Livs ska hitta en lösning på detta, säger hon.
Marie Fält säger att besvikelsen var stor på hennes arbetsplats när extra kongressen 1997 röstade nej till en kollektiv hemförsäkring.
– På min arbetsplats verkar de flesta positiva men jag har ju stött på andra som haft invändningar när jag varit ute och informerat. De kan till exempel undra varför de ska vara med och betala en barnförsäkring när de inte själva har några barn. Men när man förklarar hur bra hela paketet är och att vi måste ställa upp för varandra brukar de flesta vara förstående.