Lyckade erfarenheter ska spridas

Flera Livs-avdelningar i Västsverige har under många år drivit fackliga biståndsprojekt till Filippinerna. Nu ska filmaren Göran Hoff göra en TV-dokumentär om arbetet.

[Ur nummer: 02/2005] Bland de lyckade projekt som nu rullar på av egen kraft kan nämnas Folkets Hus-bygget i General Santos och skogsprojektet samt det daghem som drivs i Zamboanga.
Just nu är det stöd för att organisera det fackliga arbetet på Nestlé och Coca-cola som står i centrum.
– Projektet med facklig biståndsverksamhet till Filippinerna har pågått i tio år och flera fackliga organisationer i Västsverige förutom Livs har deltagit, berättar Sven-Uno Bengtsson, lokalombudsman för avdelning 11 Halmstad.
Totalt är ett hundratal svenskar engagerade i det västsvenska solidaritetsprojektet.
Förutom Livs-avdelningen i Halmstad deltar också avd 1 Göteborg, avd 2 Helsingborg och avd 17 Skara samt flera andra fackföreningar och ABF i Västsverige i projektet.
Ekonomisk har man stöttats av bland annat LO-TCO Biståndsnämnd, Forum syd och Olof Palmes internationella centrum. Samarbetspartner på den filippinska sidan är studieförbundet Learn, en motsvarighet till ABF.
Inspelningsarbetet är redan avslutat och enligt planerna skulle en färdig råkopia på filmen finnas klar redan i slutet av januari, men en dryg vecka efter katastrofen i Sydostasien sändes Göran Hoff till Thailand för att filma.
– Göran Hoff har mycket stor personlig erfarenhet av Filippinerna och har varit där massor av gånger. Så visst behövs han för att filmen ska bli klar i tid, men vi hoppas fortfarande att det ska hinnas med, säger Sven-Uno Bengtsson.

Oklart med datum
När den färdigklippta filmen ska sändas i TV och i vilken kanal är inte klart.
– Som jag ser det är det viktigaste syftet med filmen att Livs kan sprida sina erfarenheter av fackligt solidaritetsarbete till andra fackföreningar och organisationer i i Sverige, säger filmaren Göran Hoff.