– Cerealias sätt att han-tera det här är fullkomligt oseriöst, säger Thomas Henriksson, Livs förbundsombudsman.
Han menar att det inte får gå till på det här sättet. Företaget har inte följt intentionen i den nya arbetsmiljöavtalet.

[Ur nummer: 03/2005] – Vi är mycket besvikna, säger han och betonar att en konsekvensbedömning inte är någon slutpunkt i förhandlingen utan ett underlag för den pågående mbl-förhandlingen om organisationen.
Ärendet är viktigt för Livs, eftersom det är första gången frågan om hur en konsekvensbedömning ska göras går till central förhandling. Det är ett pilotfall.
– Inte ens arbetsgivarföreningen, Li, kunde acceptera det, utan Cerealia fick göra om det, men den nya bedömningen är också långt ifrån tillfredsställande. Den behöver kompletteras och det är också vad som skett lokalt.
Livs kommer att ta ett djupare samtal med Li om det här. Inom den partsgemensamma Prevent har ett sådant arbete för att ta fram en modell för vad en bedömning ska innehåll inletts.