– Vi kan inte blunda för att det finns personer kring 60 år som inte har en rimlig chans att få ett nytt jobb, säger Hans-Olof Nilsson, Livs andre ordförande.

[Ur nummer: 03/2005] Han menar att det behövs en försäkring för dessa äldre så att de inte drabbas så hårt av hur arbetsmarknaden förändrats. De kan bo på platser där det inte finns några jobb, de kan vara utslitna eller har brister i utbildningen som inte går att göra mycket åt under den korta tid som är kvar till ålderspension.
För denna grupp av äldre, som redan står eller kommer att hamna utanför arbetsmarknaden, borde det finnas en speciell arbetsmarknadspension. Det föreslår Livs i en rapport som läggs fram för kongressen i maj.
– Det är ett gammalt motionskrav, säger Hans-Olof Nilsson. Det har också förts fram av andra förbund och det har drivits gemensamt av LO. Vi vill att det tas upp av regeringen och utreds.
En arbetsmarknadspension för äldre skulle finansieras med skatter och avgifter.