Livsklubben manar till uppror mot visstidsanställningar

På Cerealias bageri i Hägersten vill företaget genomföra schemaföränd-ringar som leder till fler osäkra anställningar. Livsklubben säger nej och manar till visstids-uppror mot denna form av arbetsorganisation.
Det började före sommaren, berättar klubbordföranden Åsa Grath.

[Ur nummer: 03/2005] Företaget hade ekonomiska bekymmer och ville spara in tjänster genom att ändra schemaläggningen vid flera linjer.
– För oss skulle det innebära att många medlemmar bara fick fast arbete en eller två dagar i veckan. Resten av tiden skulle de tvingas sitta vid telefonen och vänta på samtal från företaget om att nu har det kört ihop sig. Nu finns det jobb.
Det här var något som Livsklubben helt och hållet motsatte sig.

Måste förhandla
Förändringen måste också förhandlas enligt medbestämmandelagen, men inte bara det. Enligt det nya arbetsmiljöavtalet måste en sådan omläggning också bedömas utifrån vilka konsekvenser den får på arbetsmiljön.
Cerealia Bread är ett av de stora bondekooperativa företagen i Sverige. Ändå visade det sig att man var, eller utgav sig för att vara, fullkomligt okunniga vad som gäller enligt det nya avtalet. Någon konsekvensbedömning ville man inte göra. Först efter att klubben och förbundet i en central förhandling gjort klart att det då skulle bli frågan om avtalsbrott kom en sådan.
– Men det var en fullkomligt absurd bedömning, säger Åsa Grath. Den tog upp helt andra saker än den förändring som skulle göras. Den handlade om risker med kemikalier.

Helt oacceptabelt
Förbundet sa också att det var oacceptabelt och efter att en ny central förhandling hållits gjordes en ny konsekvensbedömning som var något bättre, den handlade i varje fall om sakfrågan, men den var fortfarande helt otillräcklig, menar Åsa Grath.
Den uppfattningen delar också förbundet.
Under hösten har klubben begärt fram produktionsrapporter för att komplettera bedömingen och de visar att företagets planerer är fullkomligt orealistiska, säger Åsa Grath.
– Företaget räknar med flera timmars uppehåll i produktionen, men sådana uppehåll finns inte enligt produktionsrapporterna. För att brödet ska kunna bakas kommer det att bli nödvändigt med övertid. När vi säger det skruvar de bara besvärat på sig, säger Åsa Grath och fortsätter:

”Vi säger stopp”
– De bemöter inte det vi tagit fram utan säger att nu har vi avslutat förhandlingen om konsekvenserna. Nu ska vi förhandla om övertalighet. Stopp säger vi. Vi är inte alls klara med steg ett och det är konsekvensbedömningen. Ni undviker att ta ställning till det vi har påvisat.
Livsklubben har svårt att komma vidare lokalt, eftersom företaget hävdar att konsekvensbedömningen är avslutad.
– Vi kan inte förhandla om övertalighet innan vi har tagit ställning till vad förändringen av bemanningen leder till. Det är ju syftet med konsekvensbedömningen, säger Åsa Grath och fortsätter:
– Om det framgår att förändringen innebär en försämring av arbetsmiljön och en fara för de anställdas hälsa måste vi koppla in arbetsmiljöinspektionen.