[Ur nummer: 01/2003] Det talas om skolans kris och att eleverna inte lär sig tillräckligt, disciplin saknas. Så har det inte alltid varit. En gång i tiden hade läraren mycket makt, så var det på 30-talet i folkskolan. De hade inte bara makt att sätta betyg och anmärkningar, utan också att aga eleverna. Slå dem med rottingen.
I ett samhälle där de vuxna, läraren, har sådan makt går det snett. Små sadister får blomma ut. En sådan är läraren i Lennes skola.
Curt Einar Jinder berättar i boken Dom ska få igen, utgiven på BonnierCarlsen, om den tanige elvaårige Lenne och hans kamp för att behålla sin självaktning, understödd av sin far, som är statare, och inte har någon annan makt än att hota skolläraren med stryk, om denne inte slutar slå sonen, och det räcker inte. Det är en spännande och gripande historia, där förtrycket från de som har makten i skolrådet känns in på bara skinnet.
Slutsatsen blir att det i varje fall inte var bättre förr.