Swedish Meats är inte berett att göra något för de äldre som jobbat i flera decennier, när terminalen i Göteborg läggs ner.

[Ur nummer: 03/2005] – Någon möjlighet att lösa ut någon har inte jag, säger platschefen Tomas Löving. Jag är bara koordinator. Det är ett beslut för personaladministrationen i Skara.
Birgitta Lindell, kompetensutvecklingschef i Skara, säger att det finns ett koncernbeslut som säger att ingen ska lösas ut.
* Finns det inte någon vilja att handla schysst?
– Något sådant utrymme finns inte.
* Vilket är skälet?
– Som jag sa har vi ett koncernbeslut. Vi löser inte ut. Dessutom är företagets ekonomiska situation svår.
* De har väl bidragit till att ge företaget vinst med sitt arbete under alla år?
– Man kan alltid vädja till känslor men det här beslutet är taget och det kommer inte att förändras.