Minsta misstag från fackets sida öppnar för företagens fiffel med inhyrd arbetskraft

Allt fler slakt- och stycknings-företag ser inhyrd arbetskraft i olika former som framtidens melodi. Det handlar om en hel trollerilåda av olika trick för att slippa betala ordentliga löner, undgå arbetsgivaransvar och ibland smita från skatter.
Vad ska man göra om ”inhyrda” plötsligt dyker upp på jobbet?

[Ur nummer: 03/2005] Regelverket när det gäller så kallade inhoppare av olika slag är komplicerat och minsta misstag från fackets sida kan leda till att företaget ”får rätt”. Om den lokala klubben i inledningsskedet gör misstaget att godkänna inhoppare utan förhandling, eller blir lurade att skriva på ett protokoll som innehåller mindre lyckade formuleringar, kan det vara mycket svårt eller helt kört att driva frågan vidare i ett senare skede.
Inom Livs finns tyvärr flera exempel på hur lokala fackklubbar i inledningsskedet gjort misstag som sedan gjort det omöjligt att hävda brott mot MBL eller andra lagar och avtal.

”Kontakta alltid avdelningen!”
– Jag rekommenderar klubbarna och medlemmarna att alltid kontakta avdelningen när det gäller inhoppare. Det rådet gäller oavsett vilken form företaget har tänkt sig eller hur många det gäller eller hur länge, säger Christel Niby, Livs lokalombudsman i Helsingborg.
Christel är en av de som lagt mycket möda på att röja upp i inhopparträsket och hon har skaffat sig god insyn i hur det kan gå till.
– Vi får aldrig slarva med MBL-förhandlingarna, allt måste gå rätt till, säger hon.
I semestertider vill även de flesta styckare vara lediga. Samtidigt har köttbranschen högsäsong – utegrillarna går för högtryck vid sommarstugor, husvagnar och båtbryggor. Då kan det vara lätt att som förtroendevald på en arbetsplats se genom fingrarna och vara ”hjälpsam” mot företaget och semestertrånande arbetskamrater. Lätt att glömma det formella och låta inhopparna fylla upp utan att sätta sig på tvären.

Försäkringsfrågor måste lösas
– Tyvärr är det genom sådana misstag som de stora problemen ofta börjar. Men egentligen är det inga större svårigheter att göra sakerna rätt från början. Från Livs kommer vi inte att hindra inhoppare under tidsbestämda produktionstoppar om alla parter följer lagar och avtal, säger Christel.
Hon påminner särskilt om att även försäkringsfrågorna måste vara lösta. Och att inhopparna inte får ha funktioner som handlar om att täcka ett kontinuerligt behov, utan att det ska handla om att täcka tillfälliga toppar och liknande uppgifter.
Bland livsmedelsföretagen är systemet med inhoppare mest utbrett inom just slakt- och chark, närmare bestämt är det styckare som hyrs in. Förklaringen till detta är enkel: det råder stor brist på yrkeskunniga styckare, särskilt under branschens högsäsonger. I många andra branscher inom livsmedelsindustrin går det lika bra att täcka behov av extra arbetskraft genom traditionella vikareanställningar.
Inhyrda styckare kan i vissa fall genom högt uppdrivna ackord göra en rejäl timpenning. Systemet uppmuntrar till att arbetstempot drivs upp också bland de fast anställda och öppnar dörren för fler förslitningsskador och arbetsplatsolyckor.