Styckningsföretag läggs under luppen

Livs har stramat upp förbundets hantering av frågorna kring inhyrd arbetskraft. För närvarande är det fyra företag inom styckningsbranschen som granskas speciellt.

[Ur nummer: 03/2005] Ugglarps slakteri utanför Anderslöv i Skåne använder sig av det engelskregistrade förmedlingsföretaget JRT Literal för att hyra in litauiska och polska styckare. JRT Literal drivs av en svensk man och en litauisk kvinna.
Man har skapat en konstruktion där de utländska arbetarna gjorts till ”delägare” i ett företag för att göra dem till f-skattare. Svensken dömdes förra året för brott mot utlänningslagen för att han under 2001 och 2002 haft åtta polacker och fem litauer i sin tjänst på en minkfarm utanför Kalmar fast de inte har haft arbetstillstånd.
En styckare som är vanligt anställd i Sverige tjänar idag cirka 130 kronor i timmen. Det betyder att den verkliga kostnaden med sociala avgifter, sjuklöner och semesteravgifter blir betydligt högre. För de inhyrda arbetarna från JRT Literal debiteras Ugglarps drygt 100 kronor i timmen.
Livs har beräknat att de inhyrda arbetarnas verkliga löner dumpats till en nivå på 60 kronor.

Central förhandling
– Vi hävdar att de är anställda av Ugglarps slakteri som till slut kan bli skadeståndsskyldiga på mellanskillnaden på löneutbetalningarna, säger Göran Kryhl, ombudsman för Livs i Malmö.
I dagarna kommer Livs och arbetsgivarsidan att träffas för en fjärde central förhandling om Ugglarps slakteri.
– Om vi inte kan nå ett bra resultat så kommer vi att dra det här fallet till Arbetsdomstolen, säger Mikael Löthén som
handlägger ärendet på Livs förbundskontor.
På förbundskontoret arbetar även Lars Amundsson med frågorna kring inhyrd arbetskraft i styckningsföretagen.
– Just nu har vi luppen på tre andra företag förutom Ugglarps, säger han.

Följer flera fall
– Ett av företagen är Pärsons i Helsingborg som vid upprepade tillfällen vägrat att förhandla med Livs om sin inhyrda arbetskraft. Exakt vad nästa steg blir när det gäller Pärsons och de övriga företagen som vi nu granskar kan jag inte säga i dagsläget, men vi återkommer, säger Lars Amundsson.