Vem får sitta med i stora delegationen?

Livs ska slå samman 16 branschavtal till ett. Arbetet med texterna är klart, men den demokratiska frågan återstår: Vilka ska sitta med i den kommande stora förhandlingsdelegationen?

[Ur nummer: 02/2003] – Det kan uppenbarligen inte bli lika många individer som när vi hade 16 delegationer, konstaterar Gerald Lindberg, Livs tredjeordförande och avtalsansvarige. Och det är ont om tid. Avtalskonferenserna hålls i april, och i maj, på Livs förbundsrepskap måste beslut tas om en sammanslagning av avtalen.
– När vi går in i avtalsrörelsen måste vi veta om det är ett Livs-avtal eller ett slakt- och chark, mejeriavtal och så vidare eller ett Livs-avtal som vi har, säger Gerald Lindberg.

Branschbilagor kvar
De 16 avtalen ska slås samman till ett gemensamt. Sammanslagningen gäller de allmänna villkoren, dessa ska likställas. De branschspecifika bestämmelserna om arbetstider och löner kommer att leva kvar i bilagor.
Gerald Lindberg menar att det inte är rationellt att ha riksavtal när antalet medlemmar i vissa branscher inte är fler än ett hundratal. Ett gemensamt Livs-avtal ger de anställda inom små avtalsområden mer muskler.
– Dessutom är ofta likheterna mellan avtalsområden större vad det gäller jobben än inom. En processkötare inom mejeri har mer gemensamt med en processkötare inom bryggeri än en truckförare eller elektriker på den egna arbetsplatsen.
*Är det risk för att det blir mindre innehåll i avtalen om de slås samman?
– Inom industrin förutsätter riksavtalen lokala avtal, så är det även idag. Nästan allt i våra avtal är dispositivt. Det gäller att ha en bra lokal organisation som kan hantera det här och det har vi. Vi kan inte i Stockholm bestämma villkoren för Nisses chark i Skåne.
*Är det inte lätt att klubben utsätts för press om lönsamheten i ett företag är dålig?
– Ja, men man ska komma ihåg att det är avdelningen som är lokal part och att den delegerar till klubben. Klubben har möjlighet att låta avdelningen behålla avtalsrätten.

Avtalskonferenser
Till avtalskonferenserna i april, fyra stycken, ska alla som sitter i nuvarande delegationer kallas. Det gäller att bestämma Livs krav inför kommande samordning med FI, facken inom industrin, där även tjänstemännen ingår, och med de övriga LO-förbunden.
Konferenserna kan ses som ett uppsamlingsheat. Innan dess har avdelningarna sina avtalskonferenser.
I höst ska en gemensam plattform vara färdig med FI och LO, då kör förhandlingar igång för några förbund.