[Ur nummer: 02/2003] Arbetarrörelsens historia kan läsas och betraktas i en ny bok som heter Klass i rörlelse – Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling. Den behandlar historien från 1800-talets mitt till 2000, är rikt illustrerad och tar även upp den kulturella verksamheten som utfördes av arbetarförfattarna.
Boken kan beställas av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, tel 08-412 39 00.