Livs ombudsmän till USA på konferens

Första veckan i maj befinner sig samtliga Livs ombudsmän på andra sidan Atlanten. I New York närmare bestämt.

[Ur nummer: 02/2003] Varje år samlas Livs centralt och lokalt anställda ombudsmän till en veckolång ombudsmannakonferens. Förra året var konferensplatsen Bommersviks kursgård i Järna utanför Stockholm.
Fyra gånger av fem förläggs konferensen inom Sveriges gränser men en gång under varje kongressperiod (femårsperiod) ägnas konferensen helt åt internationella frågor och förläggs då utomlands. I år har Livs förbundsstyrelse beslutat att konferensplatsen skall bli New York.

En vecka i maj
Första veckan i maj bär det av. Då tar 40 ombudsmän och 8 förbundsstyrelseledamöter jumbojeten över Atlanten.

* Varför just New York?
– Svensk livsmedelsindustri är och har alltid varit starkt präglad av utländska ägarintressen. Det innebär också att förbundets medlemmar är beroende av beslut som fattas i styrelserum utanför landets gränser. Och många av dom styrelserummen ligger i USA, säger Hans-Olof Nilsson, Livs andre ordförande.
– USA är den enda kvarvarande supermakten och påverkar därför vår vardag och våra liv mycket, antingen vi tycker om det eller ej. Och New York är ju på sätt och vis navet i det finansiella USA. Aktiehandeln på Wall Street påverkar till exempel i förlängningen om det skall byggas eller läggas ner fabriker i Sverige, även inom livsmedelsindustrin, säger Hans-Olof Nilsson.

*Vad är syftet med konferensen?
– Den årliga ombudsmannakonferensen består i huvudsak av utbildning för ombudsmännen. Så även denna gång.  I New York kommer vi bland annat att besöka FN-huset och få en gedigen genomgång av arbetet där, vi kommer dessutom att bli grundligt informerade om amerikansk politik och amerikansk arbetsmarknad.

Träffa kollegor
– Vi ska även träffa fackliga kollegor på RDWSU, som organiserar de anställda i  amerikanska kycklingslakterier. Och tillsammans med dem ska vi också göra ett studiebesök på ett kycklingslakteri.

* Konferenskostnad?
– En resa till New York kan ju ses som exotisk och därmed med all säkerhet kostsam. Men vi har lyckats få en konferens till ett mycket billigt pris. Förbundet betalar, för flygresor och en veckas hotellboende, 10 550 kronor för varje deltagare.
–  Prismässigt är det faktiskt likvärdigt och i vissa fall till och med mindre kostsamt   än att förlägga konferensen till en konferensanläggning i Sverige, säger Hans-Olof Nilsson.