”Nationell valuta väcker en massa känslor”

– Min danska kultur sitter inte i valutan. Den är inte placerad i mina pengar, säger Peter Jensen, internationell fackföreningsman i Bryssel.

[Ur nummer: 02/2003] Klockan är tio på morgonen och dansken Peter Jensen kommer till sitt jobb på Rue Fossé-aux-Loups i Bryssel. Han är sekreterare i EFFATs avtalskommitté och veckopendlar från Köpenhamn.
Från början var han styckare på exportslakteriet Steff-Houlberg, men nu har han blivit en internationell fackföreningsman.
– För det danska livsmedelsarbetareförbundet, NNF, är det naturligt med internationellt samarbete, säger han. Vår livsmedelsindustri är exportinriktad. Medlemmarna vill att vi ska ha en internationell profil.
Hans jobb är att hålla i det fackliga samarbetet över gränserna vad det gäller avtal och branscher, en viktig uppgift för framtiden. EFFAT är en yrkesfederation och i den ingår Europas alla livsmedelsarbetareförbund, däribland Livs.
Än så länge är det mest frågan om informationsutbyte, men det finns redan fackförbund som gått längre. Det har de danska, tyska och holländska förbunden. De samarbetar för att reglera förhållandena för inhyrda styckare, kolonnarbetare, som de kallas. Det är styckare som är egenföretagare och jobbar utan anställningstrygghet i olika länder, även i Sverige.
Peter Jensen vill se mer regionalt samarbete kring konkreta uppgifter som dessa styckares anställningsförhållanden. (Se notis ovan).

Regionalt samarbete
Han betonar att samarbetet bör vara regionalt. EU är stort och arbetsmarknaden ser olika ut och regleras på olika sätt inom unionen.
Några branschavtal som gäller över hela Europa, för Syd, Nord- och Östeuropa, kan han inte tänka sig. Det är inte heller önskvärt. Skillnaderna är för stora. Vilka krav som ställs i avtalsrörelser beror på den nationella utvecklingen.

Nationella förhållanden
EFFAT har i sitt lönepolitiska program sagt att alla medlemsförbund ska ställa krav utifrån hur produktiviteten och inflationen utvecklas nationellt och så ska man fortsätta.
De nationella förhållandena är utgångspunkten, även med gemensam valuta.
– Så kommer det att förbli i överskådlig tid, menar Peter Jensen, men för att inte utvecklingen ska rullas bakåt och löner och arbetsvillkoren försämras i land efter land krävs fackligt samarbete över gränserna.
Och här spelar valutan en viss roll , menar han. Den styr vårt tänkande, gör det svårare att se behovet av samarbete. Valutan i Sverige och Danmark har gjorts till en nationell symbol, som känns viktig för många, men som egentligen saknar innehåll. Den skapar en illusion om självbestämmande och oberoende, som inte längre finns. Det är andra som bestämmer. För svensk del är det kapitalägarna på finansmarknaden som lånar ut pengar och köper och säljer svenska kronor. De anger handlingsutrymmet för den svenska Riksbanken.
För dansk del är det den europeiska centralbanken, ECB. Danmark har bundit sin krona till euron, det innebär att danskarna har överlåtit åt ECB att bestämma den danska räntan.

Enkelt svar
– Den fråga svenskarna står inför är om man önskar ha lite inflytande över något som betyder mycket (ekonomisk politik) eller mycket inflytande över något som betyder lite (valutans namn). Svaret på den frågan är enkel, säger han.
Det kan så tyckas, men i det Danmark som han kommer från röstade ändå väljarna nej till euron när de fick chansen. Det var 2000 och Peter Jensen deltog i ja-sidans kampanj.
– Ja-sidans misstag var att den försökte skrämma väljarna. Man sa att ett nej skulle kosta jobb, men det visade sig att det inte gjorde det. Inte heller i Sverige som stått utanför EMU har det gjort det. Det handlar inte om ekonomi, utan om politik.

Det vi tror på
– Vi måste argumentera utifrån en politisk grund och säga vad vi tror, nämligen att EU är ett lyckat projekt. För Danmark och Sverige är det bra.  Det är bra att länderna runt Östersjön, våra grannländer, Polen, de baltiska länderna, kommer med. Det betyder mycket för svensk säkerhetspolitik. EU har en positiv betydelse för uppbyggnaden av Östeuropa och det är bra för Danmark och Sverige.