Billig lågprisimport håller på att knäcka de svenska kycklingproducenterna. Men det är inte brasiliansk och thailändsk kyckling i första hand utan dansk. Och den danska är till stor del ägd av de svenska bönderna.

[Ur nummer: 03/2003] De svenska producenterna, bondeägda Spira (Kronfågel) och det privatägda Torsåsen, är själva stora importörer. Även de tre handelsblocken, ICA/Ahold, Coop Norden och Axfood är stora importörer under sina egna varumärken.
Den billiga kycklingen hämtas från Danmark, där Spira äger två kycklingproducenter, Danpo och Struer, och under det svenskklingande varumärket Ivars kyckling säljer det danska i Sverige.
Torsåsen är lite ärligare, kan tyckas, och säljer det danska under namnet Hannes kyckling. Torsåsen köper sin danska kyckling från konkurrentens dotterbolag Danpo.
Danpo levererar, enligt Spiras vd Ulf Bergenudd och Torsåsens marknadsdirektör Jan Åke Jalkell, de bästa danska kycklingarna. De säger att den enda skillnaden mellan det danska (Danpo) och det svenska är att det danska är billigare, annars är det samma kvalité och säkerhet. Den danske uppfödaren får 1:50 kronor mindre per kilo kyckling än sin svenske kollega.

Lågpris från danska Rouse
De tre handelsblocken, ICA, Coop och Axfood köper sin lågpriskyckling hos konkurrenten till Danpo, det danska Rouse Poultry. KF:S Blåvitt, ICA:s Euroshopper, Axfoods Willys eller Eldorado kommer alltså från samma danska leverantör.
ICA:s centrale varugruppschef, Hiroshi Tanaka, förklarar att de tre stora handelsblocken valt samma strategi, de försöker hålla bort de små importörerna som hämtar sin kyckling från Holland och Tyskland, eftersom ursprunget är osäkrare, kycklingen kan vara ompackad från Brasilien eller Thailand.
Även Servera, som säljer till storkök och restauranger väljer av samma skäl att importera från Danmark och Rouse Poultry.
Att det är från Danmark och inte Brasilien och Thailand som huvuddelen av importkycklingen kommer framgår också av Jordbruksverkets statistik, se tabellen.
Att det är så mycket tal om skum lågprisimport från Brasilien och Thailand beror på att det för tillfället råder överproduktion och att det i dessa länder, där de verkligt stora producenterna finns, är mycket billigare att föda upp och slakta kycklingar än i Europa. Det är framförallt foderkostnaderna som är billigare, de är en tredjedel av de europeiska.

Billig import
Inte bara de svenska kycklingproducenterna har stora problem att hävda sig i konkurrensen. Det har även de andra EU-ländernas. Under ett skede, nu överspelat, var det möjligt för Brasilien och Thailand att exportera till EU med lägre tullavgift, om kycklingköttet var berett, det vill säga injicerat med lite salt och vatten. Denna lucka ledde till ett stort inflöde av billig beredd kyckling till Europa. Det är alltså inte bara för att kilopriset på vatten är billigare än kött som de importerade filéerna innehåller så mycket som upp till 30-40 procent vatten.
Luckan i EU:s tullskydd sammanföll med en lucka i det svenska salmonellaskyddet. När Sverige gick med i EU fick vi rätt att kräva att importerad kyckling från andra EU-länder ska vara salmonellakontrollerad, men denna garanti gäller inte beredningar. Det var ett rent misstag från de svenska förhandlarnas sida.
Spiras vd, Ulf Bergenudd, säger att vi lever med en global marknad. Det är bara att acceptera. De svenska värdena i form av salmonellafritt, inga tillväxtantibiotika, färre kilo kyckling per kvadratmeter i uppfödningen och så vidare finns och ska värnas om. Men han säger också att Danpo, deras dotterbolag i Danmark, är lika bra. Och det är det billigare danska kycklingköttet som de har kunnat exportera (bland annat till Sverige).
– Svensk flagga räcker inte, säger han.
Lönsamheten i kycklingbranschen är hårt pressad och Spira kommer att fortsätta att strukturomvandla. I november lade Spira ner kycklingslakten i Skara. 234 livsmedelsarbetare varslades om uppsägning. 91 ska få fortsatt arbete med kalkonslakt.
Därefter har Spira köpt Sörmlandskyckling i Valla. Ulf Bergenudd säger att Kronfågels anläggning på andra sidan vägen kommer att läggas ner.
Han säger att de tidigare planerna på att gå ihop med det finländska matfågelföretaget Ruokatalo är kvar. De båda företagen har ett gemensamt ägande i ett estniskt bolag.
Matfågelproduktionen blir allt mer internationell. Och pådrivande enligt Ulf Bergenudd är lågprisimporten från Thailand och Brasilien.
Livsmedelsverket har gjort stickprovskontroller på importerade kycklingberedningar och funnit salmonella i 30 procent av proverna. Den höga förekomsten har lett till att verket dragit igång ett projekt, där importen ska undersökas noggrannare. Resultaten ska redovisas i mitten av mars.
Fram till dess är det svårt att få fram vilka importföretagen är och vilka som kan betraktas som skumma. Branschorganisationen Svensk Fågel påstår att det finns många oseriösa importörer som för in kyckling från Thailand och Brasilien, köttet injiceras med salt och vatten, packas om i Holland eller Tyskland, och blir falskmärkt som tyskt eller holländskt och slipper på så sätt svensk salmonellakontroll.

Stänga ute konkurrenter
En importör som blivit utpekad är Lindströms handel, som säljer Julles kyckling. Anklagelserna är helt grundlösa säger företagets delägare Gunnar Lärka. Han blir mycket upprörd och menar att det är ett försök från svenska producenters sida att stänga ute konkurrenter.
– Vi har egen salmonellakontroll. Vi har spårbarhet. Vi har garantier på att köttet är holländskt. Det kommer från ett stort holländskt företag som heter Storteboom, som har egen uppfödning.
Ett samtal med den holländska fackföreningen FNV Bondgenoten bekräftar dessa påståenden. Det holländska företaget är seriöst.
Liksom de flesta holländska företag har Storteboom också import av kyckling som kommer från länder utanför EU.
En annan importör, Polar Seafood, har blivit anmäld av Svensk Fågel till miljöförvaltningen i Botkyrka för felmärkning av sin produkt, Toves kyckling. Huruvida det förekommer något skumrask går inte att utreda per telefon. Polar Seafoods största produkt är emellertid inte Toves, utan Kajsas kyckling och den kommer från   Rouse Poultry i Danmark.

Ägd av bönderna
En annan köttimportör, ironiskt nog ägd till hälften av bondekooperativa Swedish Meats, Annerstedt Flodin, har pekats ut av Svensk fågel. Det gäller direktimport från Brasilien. I ett parti skulle det enligt Svensk Fågel ha påträffats salmonella. Företagets vd Anders Ronnander förnekar det och säger att deras egen provtagning och miljöförvaltningens provtagning inte visat på någon salmonella, ord står mot ord.
Ronnander säger att deras leverantör i Brasilien, Penasul Alimentos, ägt av den amerikanske transnationelle jätten OSI Group, kan garantera salmonellafritt kött. Annerstedt utför också egen salmonellakontroll.
Det billiga lågprisköttet från Thailand är ett faktum. Svenska Findus till exempel har thailändsk kycklingråvara i sina rätter, men det handlar då om kokt kyckling, salmonellabakterien dör vid upphettning.
Mer uppseendeväckande kanske är att även Torsåsen, som i media varnar för lågprisimporten, själv säljer inte bara dansk kyckling, utan även en förstekt thailändsk kyckling. Det är ju inte bara salmonella det varnas för vad det gäller Thailand, utan även tillväxtantibiotika som är förbjudna i Sverige (och i vissa fall även i EU).