[Ur nummer: 03/2003] Författaren Ove Allansson, som alltsedan sin debut 1967 med oanfrätt språklig frenesi, drastisk humor och osentimental ömhet gestaltat sjömanslivets glädjeämnen och utsatthet i en mängd olika romaner, har tilldelats Ivar Lo-Johanssons personliga pris för år 2003. Prissumman är 280 000 kronor.
Allansson har i sitt författarskap oförtrutet och envetet hållit den litteratur vid liv som värnar om det oglamorösa vardagsslitet och den kollektiva livserfarenheten, konstaterar prisjuryn.
Grattis Ove!