En lucka i den svenska salmonellagarantin som gör att beredd kyckling kan komma in i landet utan att ha blivit salmonellakontrollerad.

[Ur nummer: 03/2003] Allt importerat kött som skall till konsumenterna måste vara salmonellatestat. Men det finns ett undantag som säger att kött som blivit behandlat eller berett inte behöver genomgå samma hårda kontroller som annat kött.
Detta undantag missbrukas idag, menar den socialdemokratiske riksdagsmannen Michael Hagberg. Genom att leverantörer sprutar in en koksaltlösning i kycklingfiléerna slipper dessa filéer genomgå salmonellatester eftersom köttet anses berett. Denna s k ”marinering” påverkar inte salmonellabakterierna som finns i köttet.
Han är upprörd över luckan i lagen och har ställt en interpellation i riksdagen till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
I kombination med EU:s regler för ursprungsmärkningen innebär undantaget att icke salmonellakontrollerad kyckling från Thailand och Brasilien kan komma till de svenska butikerna, bara det packas om i något EU-land. Istället för egentligt ursprungsland räcker det idag med att ange senaste land där kycklingen blivit ”beredd” eller ”tillagad”.
Michael Hagberg menar att det här är fel. Samma krav måste ställas på den importerade, beredda kycklingen som på den svenska, annars blir konkurrensen snedvriden.
Tidigare har Hans Hoff, också socialdemokratisk riksdagsman, ställt en fråga till  jordbruksministern om vilka åtgärder som hon ska vidta för att garantera att det kött som säljs i svenska butiker inte innehåller salmonella.
Svaret  i december förra året blev att hon påtalat problemet för EU-kommissionen och att denna uppmanat Sverige att anmäla de anläggningar som missköter sig till respektive EU-lands livsmedelsmyndighet.
Dessutom håller ett EU-gemensamt regelverk på att tas fram som reglerar mikrobiologiska kriterier för köttberedningar och i det arbetet verkar Sverige för att nolltolerans beträffande salmonella införs.