[Ur nummer: 04/2005] Efter kritik föreslår regeringen att EU:s arbetstidsdirektiv genomförs på ett tydligare sätt.
Ändringar av arbetstidslagen föreslås från och med den 1 juli.
Den genomsnittliga totalarbetstiden (inklusive övertid och jourtid på arbetsplatsen) får vara högst 48 timmar i veckan.
Dygnsvilan måste vara minst elva sammanhängande timmar. Kollektivavtal får inte innebära att mindre förmånliga regler för arbetstagarna än som följer av arbetstidsdirektivet.