Nya regler efter dansk skandal

Arla Foods har antagit ett etiskt program med tio huvudpunkter om bland annat arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och livsmedelssäkerhet.

[Ur nummer: 04/2005] Programmet ska gälla i alla länder där Arla Foods är verksamt och det är många. Företaget har produktion i Sverige, Danmark, Storbritannien, Polen och Argentina.
Försäljning har man över hela världen och siktet är inställt på en fusion med holländska Campina.
Arla Foods har haft problem med sitt anseende under ett par år. I första hand är det i Danmark som problemen vuxit.

Åtal har väckts
Där har danska ekobrottsmyndigheten nyligen väckt åtal mot Arla Foods som påstås ha påverkat grossisten Metro till att avbryta ett kontrakt med den lilla konkurrenten Hirtshals mejeri.
Förutom ett ersättningskrav från konkurrenten på motsvarande 68 miljoner svenska kronor kan Arla Foods dömas till ett mycket stort bötesbelopp.
I flera år har Arla Foods också kritiserats för att man med EU-subventioner exporterat mjölkpulver till Dominikanska republiken. Ännu har inte Arla lyckats förverkliga bygget av ett utlovat mejeri med egen produktion på den karibiska ön.
”Kan Arla Foods förbättra världen?” undrar företaget i programmet och svarar själv jakande. ”I det lilla sammanhanget tror vi oss kunna göra en skillnad. Vi ska bygga upp, bibehålla och utveckla vårt sociala och ekonomiska bidrag till lokalsamhället genom långsiktiga åtaganden.”

Globalt avtal nästa steg
Ett första steg för ett globalt företag som vill ta ett socialt ansvar är att arbeta fram ett etiskt program. Nästa är att träffa ett globalt avtal om innehållet i programmet med den internationella fackföreningsrörelsen. Då har man också en motpart att förverkliga det med.
Det har redan konkurrenterna på den globala marknaden gjort. Nya zeeländska Fonterra och franska Danone har tecknat globala avtal med livsmedelsarbetarnas fackliga international, IUL och med nationella fackförbund.
Catharina Byström, informatör på Arla Foods, säger att en sådan fortsättning är möjlig. Företaget har ännu inte tagit ställning till hur man ska gå vidare.