[Ur nummer: 04/2005] Skyddsombudet på Atria Lithells anläggning i Årsta stoppade i september förra året arbetet därför att personalen klagade över andningsbesvär och irritation i ögonen.
Ett golv i ett diskrum lackades om. När arbetsgivaren inte kunde presentera någon varudeklaration eller säkerhetsblad för lacket stoppade skyddsombudet arbetet enligt 6 kap 7 § arbetsmiljölagen.
Trots stoppet fortsatte arbetsledningen arbetet.
– Så får det inte gå till, säger Thomas Henriksson, Livs arbetsmiljöombudsman. Företaget får inte nonchalera stoppet och hindra skyddsombudet från att utföra sitt uppdrag.
Livs har stämt Atria Lithells till Arbetsdomstolen och begär 150 000 kronor i skadestånd till skyddsombudet och lika stor summa till förbundet.