[Ur nummer: 04/2005] Cirka 50 000 demonstranter deltog i Europafackets demonstration i Bryssel den 19 mars. Avsikten var att föra fram ett tydligt budskap med krav på fler jobb och ett socialt Europa.
Europafacket menar att EU-kommissionens strategi för tillväxt är alltför enögt inriktad på företagens villkor och konkurrenskraft.