Mindre skatt för de som jobbar

Under 2024 förstärks det så kallade jobbskatteavdraget. Det innebär sänkt skatt för dig som jobbar. Enligt SEB:s uträkningar innebär det runt 200 kronor mer i plånboken varje månad om du tjänar 35 000 kronor i månaden. Samtidigt räknas de nuvarande jobbskatteavdragen och grundavdraget upp på grund av inflationen. Räknas det in blir det cirka 400 kronor mer i månaden. Lite olika regler gäller beroende på om du är under eller över 66 år. Samtidigt höjs kommunalskatten för många i landet så det kan ha motsatt effekt och göra plånboken tunnare.

Mer pension kvar efter skatt

De som jobbar får ett nytt jobbskatteavdrag. Pensionärer kompenseras för det genom ett ytterligare förhöjt grundavdrag på sin skatt. Den som jobbar det år man fyller 67 år får både ett högre jobbskatteavdrag och pensionärernas kompensation genom ett högre grundavdrag. 

Fler får statlig skatt

Vanligtvis höjs gränsen för när man betalar statlig skatt varje år. Men inte 2024. Inkomstgränsen går vid 598 500 kronor om året. Det handlar alltså om inkomst, inte vad du tjänat. Är det någon skillnad? Ja. Din inkomst räknas ut genom att ta det du tjänat minus ett grundavdrag. Du betalar statlig skatt på den del av din inkomst som går över gränsen. Gränsen för hur mycket du får tjäna går i stället vid 615 300 kronor per år och för de som fyllt 67 år vid årets ingång 697 200 kronor. 

Ordningsvakter får göra mer

Från och med årsskiftet får ordningsvakter göra alltmer, sådant som bara poliserna fick göra innan. Ett exempel är att transportera omhändertagna personer. Ett annat att de får kroppsvisitera personer för att avgöra vilka dem är. De får även förstöra alkohol som tagits i beslag om den inte har något större värde. Samtidigt ökar utbildningstiden för ordningsvakterna. Grundutbildningen förlängs från två veckor till fyra veckor. 

Visselblåsarfunktion även på mindre arbetsplatser

I fjol blev det krav på att offentliga arbetsgivare med 50 eller fler anställda och privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda skulle ha en visselblåsarfunktion dit anställda kan larma om missförhållanden. Sedan december gäller kravet även företag som har 50 eller fler anställda. De som larmar är samtidigt skyddade mot repressalier, oavsett om de larmar internt, externt till en myndighet eller om de går till medier. Kraven på att arbetsplatser ska ha en visselblåsarfunktion kom med den nya visselblåsarlagen 2021, som är en följd av ett EU-direktiv.

Högre ränta på studielån

Från 0,59 procent till 1,23 procent. Från och med årsskiftet höjs räntan på studielån rejält. För de som betalar tillbaka på sitt lån innebär det att lånet kommer kosta mer 2024. Höjningen gäller alla som tagit studielån efter 1988. 

Inte bara engångsmuggar på lunchstället

Från och med 1 januari måste restauranger, kaféer och butiker som serverar dryck i engångsmugg och snabbmat i engångsmatlåda kunna erbjuda återanvändbara muggar och matlådor i stället. Alltså muggar och lådor som kan användas flera gånger. Det gäller inte om engångsförpackningarna helt är gjorda av plast. Eller om stället använder färre än 150 muggar eller lådor totalt per dag. Syftet är att minska nedskräpningen och spara på material.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Mål och Medel och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.