Med start den 17 maj samlas 350 ombud från LO:s 14 förbund till kongress i Stockholm. Ombuden ska bland annat ta ställning till sammanlagt 280 motioner.

Två av dem kommer från Livs. Den ena motionen handlar om tobakspolitik och tar bland annat upp att cigaretter är långt skadligare för folkhälsan än snus. Mot den bakgrunden tycker Livs att LO ska verka för att Sverige bedriver en tobakspolitik baserad på principen om skademinimering.

LO:s styrelse tycker att kongressen ska säga nej till förslaget, med motiveringen att Sverige redan har en tobakspolitik som utgår från den principen.

Ny ledning ska väljas

Den andra motionen handlar om att Livs vill att LO:s styrelse ska ta fram en långsiktig, strategisk plan för en bred facklig utbildningssatsning. Syftet är att värna demokratin, öka den fackliga medvetenheten, organisationsgraden och stärka kollektivavtalsmodellen.

LO-styrelsen ger tummen upp till att utarbeta en sådan plan och föreslår att kongressen ska bifalla det förslaget.

Kongressen ska också välja en helt ny LO-ledning. LO:s nuvarande ordförande Susanna Gideonsson, avtalssekreterare Torbjörn Johansson och förste vice ordförande Therese Guovelin har alla meddelat att de inte ställer upp för omval. Den fjärde platsen i ledningen är vakant sedan tidigare.

Valberedningen har ännu inte presenterat sitt förslag på vilka fyra personer som ska utgöra LO:s ledning, men från Livs håll finns några önskemål.

– Det viktigaste är att det är rätt personer som axlar de här rollerna. Men för oss är det också viktigt att ledningen representerar de olika sektorerna inom LO, alltså att de har en bredd och spridning när det gäller olika branscher så att vi har en bred förankring bland förbunden, säger Livs tredje ordförande Solweig Larsson.

Vad tycker ni är viktiga egenskaper för en ny LO-ordförande?

– Den som blir ny ordförande måste se LO som helhet och driva de frågor som förbunden inom LO anser är viktiga i samhällsdebatten. LO ska vara opinionsbildande och då blir det primärt ordförande som ska föra fram våra frågor i medier. Det är bra om det är en person som är bekväm med att synas och som trivs med att ta debatten.

Livs kan få nya yrkesgrupper

Kongressen ska också ta ställning till en ny organisationsplan, det vill säga den plan som beskriver hur LO-förbunden delar upp arbetsmarknaden mellan sig. Den nuvarande planen är från 2012, men nu har en utredning arbetat fram en uppdaterad version.

En nyhet i förslaget är att branscherna i den så kallade gröna sektorn, som i dag ligger under Kommunal, ska fördelas på flera andra förbund inom LO. Önskemålet om förändringen kommer från Kommunal själva, som vill fokusera på att vara ett välfärdsfack.

Enligt förslaget ska Livs tilldelas de branscher och kollektivavtal som är kopplade till jordbruk, odling, husdjursskötsel och bärplockning.

– Vi är försiktigt positiva till det här förslaget. Samtidigt finns flera frågetecken runt vad det här skulle innebära i praktiken och för oss som förbund. Vi håller på att titta på det tillsammans med Kommunal, säger Livs andre ordförande Jolan Wennberg.

Exakt hur många nya medlemmar som Livs eventuellt skulle få om förslaget blir verklighet är för tidigt att säga, enligt Jolan Wennberg.

”Vi är inte nöjda med nuvarande situation”

En gammal surdeg som inte är löst i förslaget till ny organisationsplan är frågan om butiksbagerierna, som exempelvis finns på Ica Maxi. Både Handels och Livs anser sig ha rätt att teckna avtal där.

– Där har vi inte orkat lägga ett skarpt förslag mot något förbunds vilja, sa LO:s Torbjörn Johansson, som lett utredningen om den nya organisationsplanen, till tidningen Arbetet i höstas.

Enligt ett beslut från LO:s styrelse 2008 gäller att Livs har rätt att teckna avtal för butiksbagerier på kooperativa butiker, och Handels på de privata.  

– Vi hade önskat oss en uppgörelse mellan förbunden, Livs och Handels, och ett förtydligande i organisationsplanen. Vi är inte nöjda med nuvarande situation men då beslutet från 2008 är gällande så har vi att anpassa oss till det, säger Jolan Wennberg.

Samtliga motioner, förslaget till organisationsplan och information om hur du följer kongressen finns att ta del av på LO:s webbplats.

Livs delegation på LO-kongressen 2024

Ombud:

Fredrik Berg, Region syd

Matilda Antonsson, Region mitt

Rebecca Borck, Region väst

Roger Edblom, Region öst

Ledamöter i LO:s representantskap:

Jolan Wennberg, andre ordförande

Solweig Larsson, tredje ordförande

Anders Hernborg, central ombudsman

Ledamot i LO:s styrelse:

Eva Guovelin, förbundsordförande