Är det möjligt att få a-kassa och sjukersättning samtidigt?

Den som får sjukersättning med en fjärdedel eller hälften, det vill säga för 10 eller 20 timmar per vecka, har rätt till ersättning från a-kassan. Den som däremot har sjukersättning med hel eller tre fjärdedelar, det vill säga för 40 eller 30 timmar per vecka, har inte rätt till arbetslöshetsersättning

Varför har man inte rätt till a-kassa då?

Att reglerna ser ut på detta sätt beror på att den som är sjuk på heltid eller med tre fjärdedelar är sjuk i så stor omfattning att hen inte uppfyller grundvillkoren för arbetslöshetsersättning.

Vad måste jag göra för att kunna få både sjukersättning och a-kassa?

Du måste vara med i a-kassan och betala avgiften till a-kassan.

När kan man få sjukersättning då?

Reglerna ser lite olika ut beroende på hur gammal man är. Något förenklat kan man säga att den som är mellan 19 och 65 år och som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte nu och inte heller i framtiden kan arbeta heltid har rätt till sjukersättning.

Vissa pratar om sjukpensionärer – vad är det?

Sjukpensionär är ett begrepp som inte längre används inom svensk socialförsäkring. Det som tidigare benämndes sjukpension och som betalades ut av Försäkringskassan har ersatts av sjukersättning.