Förra året minskade antalet medlemmar i a-kassan. Men i slutet av året syntes dock en vändning med ökande medlemsantal. Den trenden har fortsatt i år.

Under årets tre första månader ökade antalet medlemmar i a-kassorna med totalt över 14 300 personer, enligt siffror från organisationen Sveriges a-kassor.

– Oron i samhället har ökat inom en rad olika områden, bland annat arbetsmarknaden där flera prognoser pekar mot en ökad arbetslöshet under 2023. Men ännu har ingen ökning kommit, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.

Livs a-kassa ligger ganska still

Sammanlagt finns 24 a-kassor i Sverige och i 18 av dessa ökar antalet medlemmar. Totalt är nu över 3,9 miljoner personer medlemmar i a-kassan. Siffrorna närmar sig den nivå som gällde i början av 2021 då a-kassorna hade en kraftig tillväxt i kölvattnet av coronapandemin.

För Livs a-kassa syns inga stora förändringar när det gäller medlemsantalet. Under första kvartalet i år minskade antalet medlemmar med knappt 100 personer. Men under april ökade i stället antalet medlemmar med knappt 40 personer.